💲💵 งบประมาณ 2022 ติดลบ $63.6 พันล้านหนี้สินสุทธิ $766.8 พันล้าน

หนังสือพิมพ์ฉบับ 26 ตุลาคม 2022 เสนอข่าวรัฐบาลพรรคเลเบอร์สัญญางบประมาณ 2022 จะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้น ภาพการ์ตูนขวามือคือนาย Jim Chalmers รัฐมนตรีคลังกำลังใช้ค้อนทุบเครื่องชั่งเพื่อวัดแรงทุบผ่านอุปสรรคไปสู่ความจำเริญ โดยปัญหาของประเทศเริ่มตั้งแต่การเติบโตของค่าจ้างในระดับต่ำ, ปัญหาเศรษฐกิจโลก, แรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น, ประชาชนชำระดอกเบี้ยสูงขึ้นและเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

26 ต.ค. 2022 งบประมาณปี 2022 อันเป็นงบประมาณชุดแรกของรัฐบาลกลางนำโดยนาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรี โดยมีนาย Jim Chalmers รัฐมนตรีการคลังเป็นผู้จัดทำมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

เป็นงบประมาณขาดดุลขาดดุล ปี 2022-23 จำนวน 49.6 พันล้านเหรียญ

งบประมาณรายรับจำนวน 616 พันล้านเหรียญ มีที่มาจาก
-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 286.6 พันล้านเหรียญ
-ภาษีเงินได้นิติบุุคล 123.7 พันล้านเหรีญ
-ภาษีสินค้าและบริการ (GST) 89.2 พันล้านเหรียญ
-รายได้ที่ไม่ใช่จากภาษี 47.1 พันล้านเหรียญ
-ภาษีสรรพสามิตเชื้อเพลิง 21.5 พันล้านเหรียญ
-ภาษีเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 12.7 พันล้านเหรียญ
-ภาษีสรรพสามิตยาสูบ 12.4 พันล้านเหรียญ
-ภาษีอื่น ๆ 11.8 พันล้านเหรียญ
-ภาษีสรรพสามิตอื่น ๆ 7.6 พันล้านเหรียญ
-ภาษีผลประโยชน์ (FBT) 3.4 พันล้านเหรียญ

หนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ฉบับ 26 ตุลาคม 2022 พาดหัวข่าว JIMNASTICS เป็นการคำสมาสระหว่าง Jim Chalmers รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ nastic คือการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มาจากการกระตุ้น เพื่ออธิบายถึงงบประมาณชุดแรกที่เสนอโดยนาย Chalmers ให้พ้องเสียงกับคำ ‘gymnastics’ กีฬาที่มีความโลดโผน

งบประมาณรายจ่าย แยกเป็น
-ด้านความมั่นคงทางสังคมและสวัสดิการ 35.1%
-ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 16.9%
-ด้านการศึกษา 7.1%
-ด้านการป้องกันประเทศ 5.9%
-ด้านบริการสาธารณชนทั่วไป 4.7%
-ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ 19.9%
-ในภารกิจอื่น ๆ 10.4%

หนี้สินสุทธิคาดว่าในปี 2025-26 จะอยู่ที่ 766.8 พันล้านเหรียญ

งบประมาณจัดทำภายใต้ขอสมมุติฐาน
-อัตราเงินเฟ้อปี 2022-23 อยู่ที่ 5.75%
-ค่าแรงในปี 2022-23 เพิ่มขึ้น 3.75%
-การบริโภคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 6.5%
-ราคาน้ำมันเบนซินผ่อนคลายลง
-อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเพิ่มขึ้น
-อัตรแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียไม่เปลี่ยนแปลง

หนังสือพิมพ์ The Australian ฉบับ 26 ตุลาคม 2022 เสนอข่าว นาย Jim Chalmers รัฐมนตรีการคลังจัดงบประมาณในสี่ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณขาดดุล ปี 2022-23 (49.6 พันล้านเหรียญ) ปี 2023-24 (50.7 พันล้านเหรียญ) ปี 2024-25 (65.0 พันล้านเหรียญ) และปี 2025-26 (63.6 พันล้านเหรียญ)

สาระสำคัญในงบประมาณ 2022

ค่าไฟฟ้าและแก๊ส

ค่าไฟฟ้าและแก๊สจะเพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2022 และเพิ่มขึ้นอีก 30% ภายในปี 2023 และ 2024 ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้

ที่อยู่อาศัย

ส่งเสริมการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 1 ล้านหลังภายใน 5 ปีนับจากปี 2024 และเพิ่มเงินลงทุน 350 ล้านเหรียญสำหรับบ้านเอื้ออาทร 10,000 หลัง

สร้างบ้านราคาถูกและบ้านอาคารสงเคราะห์อีก 30,000 หลังภายใน 5 ปี

โครงการช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรกสำหรับผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จำนวน 30,000 หลังและในชนบท 10,000 หลังในแต่ละปี

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 26 ตุลาคม 2022 เสนอข่าวการออกวีซ่าครอบครัวและผู้ชำนาญวิชาชีพกำลังมา อันเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงที่บรรจุในงบประมาณปี 2022

เพิ่มการรับวีซ่าครอบครัวและวีซ่าชำนาญในวิชาชีพ

อัดฉีดเงิน 576 ล้านเหรียญให้กับกระทรวงกิจการภายในประเทศในการปรับการจัดการ เพื่อการรับผู้อพยพประเภทครอบครัวและผู้ชำนาญทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้อพยพเกือบเท่าตัว หลังจากถูกลดจำนวนลงในรัฐบาลเดิม ด้วยการเปิดรับราว 195,000 คนต่อปี

ด้านการป้องกันประเทศ

เพิ่มงบทางการป้องกันประเทศเกินกว่า 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ใช้เงินกว่า 147 ล้านเหรียญในการเพิ่มความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในแปซิฟิก ที่รวมถึงโรงเรียน Pacific Defence School สำหรับการฝึกอบรมทางการทหารแก่ประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก

ใช้งบ 213 ล้านเหรียญภายใน 5 ปีในการช่วยเหลือยูเครนทำสงครามกับรัสเซีย

ใช้งบ 31.3 ล้านเหรียญต่อความมั่นคงทางไซเบอร์

ใช้งบ 233.9 ล้านเหรียญเป็นเวลา 4 ปีในการว่าจ้างพนักงาน 500 คนในกิจการทหารผ่านศึกเพื่อเร่งงานการเคลมสิทธิพึงได้ให้มีประสิทธิภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้งบ 1 พันล้านเหรียญกับโครงการใหม่เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ใช้งบ 20 พันล้านเหรียญในการปรับปรุงและขยายเครือข่ายเชื่อมต่อการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

เพิ่มงบ 275 ล้านเหรียญเพื่อการขยายสถานีเครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มูลค่า 500 ล้านเหรียญ

ยกเลิกภาษีผลประโยชน์ (FBT) สำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เพิ่มงบ 1.2 พันล้านเหรียญในการปกป้องและฟื้นฟูหมู่เกาะปะการัง Great Barrier Reef

งานและแรงงาน

เพิ่มเงินเพดานรายรับสำหรับผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุจาก 7,800 เหรียญเป็น 11,800 เหรียญต่อปีก่อนที่เงินสวัสดิการณ์ของพวกเขาจะถูกหักลด

(อาจมีต่อ)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: