👶🏻 ขยายสิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร 6 เดือนโดยได้ค่าจ้างเป็นครัวละไม่เกิน $350k

หนังสือพิมพ์ The SMH ฉบับ 23 ตุลาคม 2022 เสนอข่าว ครอบครัวสามีภรรยามีรายได้ 350,000 เหรียญต่อปีได้สิทธิลาหยุดเลี้ยงดูบุตรวัยทารกได้ 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง

23 ต.ค. 2022 ตามที่จิงโจ้นิวส์เสนอข่าวในหัวข้อ “Albo ใจปั้มเพิ่มวันลาเลี้ยงดูบุตรโดยจ่ายค่าจ้างเป็น 6 เดือน” ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เป็นการเสนอข่าวรัฐบาลกลางของนาย Anthony Albanese ได้ประกาศเพิ่มวันลาหยุดตามโครงการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยจ่ายค่าจ้าง (PPL) อีก 6 สัปดาห์เป็น 26 สัปดาห์หรือครึ่งปี

อย่างไรก็ตามในการประกาศในวันนั้น รัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยถึงผู้ที่ได้สิทธิ์ลาหยุดตามโครงการ PPL ใหม่ ซึ่งตามข้อกำหนดเดิมกำหนดว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้รายบุคคลเกินกว่า 156,647 เหรียญต่อปีจะไม่ได้รับสิทธิ์ลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง (ในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ)

แต่ภายใต้โครงการ PPL ใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ด้วยการเพิ่มวันลาหยุดปีละ 2 สัปดาห์ไปจนครบ 6 สัปดาห์ในปี 2026 กำหนดให้ครอบครัวสามีภรรยามีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ 350,000 เหรียญ ( 8.5 ล้านบาทหรือเดือนละ 707,875 บาท) จะได้รับสิทธิลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 23 ตุลาคม 2022 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 64 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 24.27 บาทไทย (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)



Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: