Day: September 30, 2022

💻 AFP ปกป้องลูกค้า Optus หลังแฮกเกอร์ปล่อยข้อมูลหมื่นคนในออนไลน์

30 ก.ย. 2022 วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Optus นับสิบข่าว รวมถึงบริษัท Optus Australia ออกมายืนยันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหนังสือเดินทางฉบับใหม่แก่ลูกค้า Optus ทุกคนที่ได้รับ

🏡 ความมั่งคั่งครัวเรือนชาวออสซี่ปี 2022 ลดลง แล้วเหลือเท่าไหร่?

30 ก.ย. 2022 ความมั่งคั่งครัวเรือนของชาวออสเตรเลียได้ลดต่ำลงเป็นครั้งแรกนับจากไวรัส COVID-19 ระบาด ด้วยดุลเงินกองทุนเกษียณอายุงานได้รับผลกระทบจากการถดถอยของตลาดหุ้น