🇬🇧🇦🇺 ผลโพลชี้ช่วงนี้ยังไม่อำนวยต่อออสฯทำประชามติเป็นสาธารณรัฐ

หนังสือพิมพ์ The Age ฉบับ 21 กันยายน 2022 เสนอข่าวผลโพลพบผู้สนับสนุนออสเตรเลียออกจากเครือจักรภพเป็นประเทศสาธารณรัฐได้ลดลงหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

23 ก.ย. 2023 ความพยายามผลักดันประเทศออสเตรเลียออกจากเครือจักรภพเป็นสาธารณรัฐของนักการเมืองและกลุ่มต่อต้านจำเป็นต้องรอต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากกระแสความนิยมของควีนเอลิซาเบทที่ 2 เพิ่มขึ้น หลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ยังคงอยู่ในความรู้สึกของประชาชน

จากการสำรวจของ Resolve Poll พบว่าหากทำการลงประชามติเพื่อเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐในวันนี้ จะมีชาวออสเตรเลียตอบ ‘Yes’ เพียงแค่ 46% เท่านั้น

ผลโพลที่ออกมาเกิดขึ้นหลังจากมีนักการเมืองและกลุ่มนิยมสาธารณรัฐออกมาเร่งให้มีการจัดประชามติเปลี่ยนการปกครองประเทศ แม้ว่านาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งแสดงออกถึงการสนับสนุนสาธารณรัฐออกมาย้ำตลอดว่า ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำประชามติ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 21 กันยายน 2022 เสนอข่าว การสับสนุนให้ออสเตรเลียเป็นสาธารณรัฐลดลงตามหลังการเสด็จสวรรคตของควีนเอลิซาเบทที่สอง

Resolve Poll ซึ่งทำการสำรวจให้กับสื่อมวลชนจากค่าย Nine Network พบว่ารัฐวิกตอเรียเป็นเพียงรัฐเดียวที่มีประชาชนเกินกึ่งหนึ่งสนับสนุนการเป็นสาธารณรัฐ

หากมีการทำประชามติในวันนี้ จะมีคนกลุ่มอายุ 18 ถึง 34 ปีเท่านั้นที่สนับสนุนการออกจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระดับ 54%

ผู้ตอบการสำรวจ 75% เห็นว่าสมเด็จพระบรมราชินินาถทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์เป็นอย่างดีและอย่างดียิ่ง ในขณะที่ 45% เห็นว่าพระเจ้าชาลส์วางพระองค์เป็นอย่างดีและอย่างดีเยี่ยมในฐานะของประมุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

นาย Richard Marles รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นว่า ประชาชนไม่ควรให้ความสำคัญกับผลโพลนี้ เพราะเป็นผลการสำรวจในช่วงที่ควีนเอลิซาเบทที่ 2 เพิ่งสิ้นประชาชน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีอารมณ์ร่วมกับการจากไปของพระองค์

เขาเชื่อว่าหลังจากเวลาผ่านไปสักสองสัปดาห์ความรู้สึกนี้ก็จะค่อย ๆ เจือจางหายไป

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: