🧕 พบสตรีผู้อพยพกว่า 70% ไม่มีเงินพอค่ารักษาพยาบาล

ผลการวิจัยพบสตรีผู้อพยพ 70% ไม่มีกำลังเงินพอต่อค่ารักษาพยาบาล : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์ ต้นฉบับ kaleidoscopeinitative.com.au

17 ก.ย. 2022 ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าสตรีผู้อพยพและสตรีชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสประสบปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในออสเตรเลีย

จากการวิจัยชุด “National Women’s Health Survey” ของ Jean Hailes for Women’s Health องค์กรไม่หวังผลกำไรจากการสำรวจจำนวน 14,000 ตัวอย่างพบว่า 70% ของพวกเธอและกว่าครึ่งหนึ่งของสตรีชาวพื้นเมืองตอบว่าพวกเธอไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีทั้งประเทศมีจำนวน 44% ที่ไม่ความสามารถรับภาระดังกล่าว

นอกจากนั้นสตรีผู้อพยพและสตรีชาวพื้นเมืองตอบว่า เกือบ 50% ของพวกเธอมีสถานภาพทางการเงินลดลงนับตั้งแต่ไวรัส COVID-19 ระบาด เมื่อเปรียบเทียบกับสตรีโดยเฉลี่ยที่มีความรู้สึกเดียวกันในระดับ 32%

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS เสนอข่าว สตรีผู้อพยพในออสเตรเลียกว่า 70% กล่าวว่า พวกเธอไม่มีกำลังเงินพอที่จะพบแพทย์

ผลการสำรวจพบว่า อุปสรรคทางภาษาคือสาเหตุสำคัญของความไม่เสมอภาคทางสาธารณสุข โดยมีสตรีผู้อพยพจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ประมาณ 50% ไม่สามารถหาข้อมูลทางสาธารณสุขในภาษาของตนเอง (กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลทางสาธารณสุขในหลายภาษารวมถึงภาษาไทย) เมื่อเปรีบเทียบกับสตรีโดยเฉลี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 29%

(เวลาหมดพอดี อาจมีต่อ)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: