💲 ผู้พึ่ง Centrelink ต้องเฮหลังรัฐบาลเพิ่มเงินสวัสดิการครั้งใหญ่

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ Herald Sun ฉบับ 5 กันยายน 2022 เสนอข่าวเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียเป็นล้านคนได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบ 12 ปี

5 ก.ย. 2022 ข่าวนี้มีรายละเอียดมากขออนุญาตย่อให้สั้นเนื่องจากเข้างานช้า เป็นข่าวของผู้ได้รับความช่วยเหลือจาก Centrelink กว่า 4.3 ล้านคนจะได้รับการเพิ่มเงินครั้งใหญ่ เพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นาง Amanda Rishworth รัฐมนตรีกระทรวงบริการสังคมกล่าวว่า การเพิ่มเงินสวัสดิการจะทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป จะเป็นการจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบกว่า 30 ปีและในรอบ 12 ปีสำหรับผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ

ผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ, เงินสวัสดิการสนับสนุนผู้พิการและเงินสวัสดิการผู้ดูแล (ผู้เสียสละดูแลคนป่วย, คนชรา, คนพิการ) จะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นสองสัปดาห์ละ 38.90 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยวและสองสัปดาห์ละ 58.8 เหรียญสำหรับบุคคลคู่ (สามีภรรยา/คู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา)

ทำให้อัตราเงินสวัสดิการใหม่ของคนกลุ่มนี้เพิ่มเป็นสองสัปดาห์ละ 1,026.50 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยวและสองสัปดาห์ละ 773.80 เหรียญสำหรับบุคคลคู่แต่ละคน

หนังสือพิมพ์ The Courier Mail ฉบับ 5 กันยายน 2022 เสนอข่าวการเพิ่มเงินสวัสดิการในรัฐควีนสแลนด์ โดยมีชาว QLD อย่างน้อย 1 ล้านคนรวมถึงผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ดูแลกำลังจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบ 12 ปีและ 30 ปี

หนังสือพิมพ์ The Courier Mail ฉบับ 5 กันยายน 2022 เสนอข่าวการเพิ่มเงินสวัสดิการในรัฐควีนสแลนด์ โดยมีชาว QLD อย่างน้อย 1 ล้านคนรวมถึงผู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ดูแลกำลังจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบ 12 ปีและ 30 ปี (2022-09-05 centerlink CM)

สำหรับผู้รับเงินสวัสดิการขณะว่างงานหรือ JobSeeker จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นสองสัปดาห์ละ 25.70 เหรียญสำหรับบุคคลเดี่ยวเป็น 677.20 เหรียญ ในขณะที่บุคคลเดียวที่มีบุตรจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นสองสัปดาห์ละ 35.20 เหรียญเป็น 927.40 เหรียญ

สำหรับผู้ว่างงานที่เป็นบุคคลคู่ไม่มีบุตร จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นสองสัปดาห์คนละ 23.40 เหรียญ เป็นคนละ 616.60 เหรียญต่อสองสัปดาห์

และผู้ว่างงานที่เป็นบุคคลคู่ที่มีบุตร จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นสองสัปดาห์คนละ 23.40 เหรียญ เป็นคนละ 616.60 เหรียญต่อสองสัปดาห์ (ยังไม่รวมเงินสวัสดิการค่าเลี้ยงดูบุตร)

ผู้รับเงินสวัสดิการ JobSeeker ซึ่งเป็นเงินสวัสดิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือน้อยที่สุด เพื่อบีบบังคับกลาย ๆ ให้พวกเขาเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางกล่าวว่า จะทำการทบทวนเงินสวัสดิการ JobSeeker อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีหน้า หลังจากถูกโจมตีว่าการเพิ่มเงินให้ผู้ว่างงานกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ

นอกจากนั้นเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร, เงินช่วยเหลือระหว่างการศึกษาหรือ AUSTUDY และเงินช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัยก็จะได้รับการเพิ่มเงินในครั้งนี้เช่นกัน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: