🥚 พบไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงหลังบ้านมีสารตะกั่วมากกว่าไก่ฟาร์ม 40 เท่า

ไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงตามบ้านมีระดับสารตะกั่วสูงกว่าไข่ไก่จากแม่ไก่ตามฟาร์มถึง 40 เท่า : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

11 ส.ค. 2022 จิงโจ้นิวส์เคยเสนอข่าวผลการวิจัยว่าผักสดสวนครัวที่ปลูกในหลังบ้านมีสารตะกั่วมากกว่าผักสดปลูกตามฟาร์มมาแล้ว และด้วยเหตุผลเดียวกัน ผลการวิจัยล่าสุดพบว่าไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงตามบ้านก็มีสารตะกั่วมากกว่าไข่ไก่เลี้ยงตามฟาร์ม

วารสารทางวิทยาศาสตร์ Science Direct ฉบับล่าสุด รายงานว่าไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงตามบ้านในนครหลวงเก่าแก่อย่างนครซิดนีย์, นครเมลเบิร์นและนครบริสเบนมีระดับสารตะกั่วสูงกว่าไข่ไก่ที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้ายนขายของชำในบางฟองถึง 40 เท่าตัว

การวิจัยยังพบว่าเกือบ 50% ของแม่ไก่เลี้ยงในรั้วบ้านมีสารตะกั่วในเลือดระดับสูง และพบว่าราว 50% ของไข่ไก่เลี้ยงตามบ้านมีระดับตะกั่วในขั้นเป็นกังวลต่อสุขภาพ

พื้นที่ในนครซิดนีย์ทำการวิจัยบ้านเลี้ยงไก่ 1,815 หลัง เก็บตัวอย่าง 8,160 ตัวอย่าง จุดวงกลมคือระดับสารตะกั่วในดินเป็นไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) ส่วนที่เป็นพื้นสีคือกรอบควบคุมสารพิษ สีเหลืองอ่อน = มีสารพิษต่ำกว่า 117 มก./กก. และสีน้ำตาลอ่อน = มีสารพิษมากกว่า 117 มก./กก. : เครดิตภาพจาก The conversation

แม้กระทั่งมีสารตะกั่วเจือปนในระดับต่ำ ก็อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์ สามารถก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ, IQ ลดต่ำลง และทำลายระบบไต

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการตรวจร่องรอยของสารโลหะในดินของบ้านจำนวนกว่า 7,000 หลัง (รวมทั้งบ้านเลี้ยงไก่และไม่เลี้ยงไก่) ในนครซิดนีย์, นครเมลเบิร์นและนครบริสเบน ด้วยการเก็บตัวอย่างกว่า 25,000 ตัวอย่าง

พื้นที่ในนครเมลเบิร์นทำการวิจัยบ้านเลี้ยงไก่ 1,176 หลัง เก็บตัวอย่าง 5,993 . : เครดิตภาพจาก The conversation

ผลการวิจัยพบไก่เลี้ยงที่สวนหลังบ้านในนครซิดนีย์ 69 หลังมีระดับสารตะกั่วในระดับสูง ในจำนวนนี้ 31 หลังมีระดับสารตะกั่วสูงกว่าไก่เลี้ยงตามฟาร์ม 20 เท่าขึ้นไป โดยมีบ้านบางหลังไข่ไก่มีระดับสารตะกั่วถึง 40 เท่าของไข่ไก่ผลิตในฟาร์ม

ในนครเมลเบิร์นและบริสเบนก็อยู่ในรูปแบบเดียวกับนครซิดนีย์

จากการวิจัยพบว่า บ้านที่พบมีสารตะกั่วระดับสูงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับย่านธุรกิจกลางใจนครหลวงทั้งสาม

พื้นที่ในนครเมลเบิร์นทำการวิจัยบ้านเลี้ยงไก่ 242 หลัง เก็บตัวอย่าง 1,230 ตัวอย่าง : เครดิตภาพจาก The conversation

การวิจัยในเชิงลึกยังพบว่า บ้านยิ่งเก่ายิ่งพบว่ามีระดับตะกั่วสูงอยู่ในดิน, ในไก่และในไข่ อันเนื่องมาจากบ้านรุ่นเก่าใช้สีทาบ้านด้วยสีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสม, ท่อน้ำที่มีสารตะกั่วและที่สำคัญก็คืออยู่ในพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งจึงได้รับผลกระทบต่อการระเหยของน้ำมันเบนซินรุ่นเก่าที่มีสารตะกั่ว (ออสเตรเลียยุติการใช้น้ำมันมีสารตะกั่วเจือปนอย่างสิ้นเชิงในวันที่ 1 มกราคมปี 2002)

และพบว่าสารตะกั่วเข้าไปอยู่ในระบบกระแสเลือดของแม่ไก่จากการที่พวกมันคุ้ยเขี่ยดินปนเปื้อนและจิกอาหารเข้าสู่ร่างกาย

การวิจัยยังพบสารตะกั่วในน้ำและจากอาหารเลี้ยงไก่ แต่มีสารตะกั่วระดับต่ำในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

Science Direct กล่าวว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานระดับสารโลหะในไข่ไก่ในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์และทั่วโลก

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: