💵 ผู้มีรายได้เป็นล้านเหรียญ 60 คนไม่เสียภาษีแม้แต่เซนต์เดียว

10 ส.ค. 2022 ข้อมูลสถิติล่าสุดจากสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) โดยอาศัยการยื่นขอภาษีคืนปี 2019-20 มีผู้ยื่นแบบขอคืนภาษีเกือบ 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้มีรายได้เกินกว่า 1 ล้านเหรียญ 60 คนไม่เสียภาษีแม้แต่เซนต์เดียว

จากการวิจัยข้อมูลโดยสถาบัน Australian Institute แสดงให้เห็นว่าผู้มีรายได้เกินกว่า 1 ล้านเหรียญจำนวน 60 คนในปีการเงินดังกล่าวไม่ได้เสียภาษีแต่อย่างใด แต่ก็ยังน้อยกว่าปีการเงิน 2018-19 ซึ่งมีผู้มีเงินได้สูงเกินกว่า 1 ล้านเหรียญไม่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น 66 คน

ทั้ง 60 คนมีรายได้รวมกันกว่า 210 ล้านเหรียญหรือเฉลี่ยคนละ 3.5 ล้านเหรียญ

ภายใต้ระบบการเสียภาษีในปัจจุบันอนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถหักรายจ่ายเป็นเงินลดหย่อนภาษี (allowable tax deduction) จนเหลือรายได้พึงประเมินภาษีที่น้อยกว่ากรอบของรายได้ที่จะต้องเสียภาษี

สถาบัน Australian Institute พบว่าทั้ง 60 คนได้หักค่าใช้จ่ายรวมกันเป็นเงิน 165.3 ล้านเหรียญ

รายจ่ายที่หักสามรายการแรกคือเงินบริจาค 114.4 ล้านเหรียญ, การหักเงินปันผล 16.9 ล้านเหรียญ และดอกเบี้ย 14.3 ล้านเหรียญ

นาย Matt Grudnoff นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของสถาบัน Australian Institute กล่าวว่าระบบภาษีของออสเตรเลียในปัจจุบันเต็มไปด้วยความซับซ้อน ตัวเลขทางสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นผู้มีรายได้สูงสามารถใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดเป็นจำนวนสูงที่ซับซ้อนเพื่อเอาเปรียบในการลดจำนวนเงินที่พวกเขาจะต้องเสียภาษี

เขาชี้ให้เห็นว่าออสเตรเลียมีความจำเป็นต้องนำเอากฎ Buffett Rule (หรือ ‘กฎอย่าขาดทุน’ ของ Warren Buffett) มาใช้ ด้วยการกำหนดฐานอัตราภาษีขั้นต่ำบนฐานของรายได้ (gross income) เพื่อป้องกันผู้มีรายได้สูงมีหนทางหักเงินลดหย่อนภาษีจำนวนมากในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

อาชีพที่มีรายได้พึงประเมินภาษีต่ำสุดในออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม จิงโจ้นิวส์เสนออาชีพที่มีรายได้พึงประเมินภาษี (taxable income) สูงสุด 10 อันดับแรกไปแล้ว ในวันนี้ขออนุญาตนำเสนออาชีพที่มีรายได้พึงประเมินภาษีต่ำสุดจากปีการเงิน 2019-20 สี่อันดับดังนี้

อันดับที่ 1 แรงงานในอุตสาหกรรมบริการต้อนรับ 19,877 เหรียญ

อันดับที่ 2 ผู้ทำอาหาร (cook) ตามร้านอาหารฟาสต์ฟูด 20,447 เหรียญ

อันดับที่ 3 ผู้ฝึกงาน (apprentice trainees) ด้านการกีฬาและนันทนาการ 20,447 เหรียญ

อันดับที่ 4 ผู้ฝึกงานในธุรกิจทำความสะอาด 24,330 เหรียญ

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: