🛒 Woolies เปลี่ยนเวลาเปิดปิดทั่วประเทศอ้างปรับตามผู้บริโภค

ซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworths ปรับเวลาเปิดปิดบริการ ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

2 ส.ค. 2022 Woolworths Group Limited ได้ประกาศการเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยการกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ

ผลการปรับเวลาใหม่ทำให้ซูเปอร์มาเก็ตบางแห่งหรือบางแผนกจะเปิดบริการช้าลง 1 ชั่วโมงและปิดเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะที่แผนกขายเนื้อ, เดลิและอาหารทะเล อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 2 สิงหาคม 2022 เสนอข่าว Woolworths เปลี่ยนแปลงชั่วโมงค้าขายสำหรับแผนกเดลิ, เนื้อและอาหารทะเล

เนื่องจากเวลารายงานเหลืออีก 15 นาที ขออนุญาตสรุปดังนี้

-นับจากวันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศจะเปิดบริการช้าลง 1 ชั่วโมงหรือปิดเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง

-การเปลี่ยนชั่วโมงทำการจะไม่กระทบต่อซูเปอร์มาร์เก็ตและแผนกขายสินค้าหลายแห่งซึ่งเปิดบริการตามเวลาใหม่อยู่แล้ว

-แผนกเดลิจะทำการค้าในระหว่างเวลา 7.00 น.ถึง 8.00 น.ทั้ง 7 วันของสัปดาห์

-แผนกเนื้อและอาหารทะเลจะเปิดทำการตั้งแต่ 9.30 น.ถึง 19.00 น.ในวันทำการและ 9.00 น.ถึง 19.00 น.สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์

-แม้ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยรวมจะปรับเวลาเปิดปิดลดชั่วโมงลง แต่ก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งยังคงเปิดปิดตามเวลาเดิม อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่สาขานั้น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง โดยซูเปอร์มาร์เก็ตจะแสดงเวลาเปิดปิดบริการที่ประตูทางเข้า และสามารถตรวจสอบเวลาทำการได้จากเว็บไซต์ของ Woolworths

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: