TGA อนุมัติวัคซีนโควิด-19 สำหรับทารกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ภาพการฉีดวัคซีนให้กับเด็กวัยทารก ฉากหลังมีอักษร Moderna ปนอยู่ด้วย : ภาพป๊อบอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

19 ก.ค. 2022 ทารกและเด็กเล็กในไม่ช้าจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ได้หลังจากสำนักงานกำกับดูแลเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (TGA) อนุมัติให้ใช้ฉีดได้เป็นการชั่วคราวแล้ว

สำนักงาน TGA ได้อนุมัติเฉพาะกาลให้วัคซีน Moderna สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี ถือเป็นครั้งแรกของวัคซีนสำหรับกลุ่มอายุที่ได้รับอนุมัติเป็นการชั่วคราวในออสเตรเลีย

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 19 กรกฎาคม 2022 เสนอข่าว ทารกและเด็กเล็กในไม่ช้าจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังจาก TGA อนุมัติ

วัคซีนสำหรับเด็กเล็กของ Moderna ที่รู้จักกันในชื่อ SPIKEVAX เป็นวัคซีนฉีดสองเข็มทิ้งระยะห่างกัน 28 วัน

คณะกรรมการ TGA ได้พิจารณาข้อมูลจากการทดลองในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมทดลองอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 6 ปีจำนวนกว่า 6,000 คน

ผลการวิจัยพบการสนองตอบของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในเด็กออกมาคล้ายกับที่พบในกลุ่มอายุ 18 ถึง 25 ปีและมีระดับความปลอดภัยคล้ายคลึงกัน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 19 กรกฎาคม 2022 เสนอข่าวสำนักงาน TGA อนุมัติวัคซีนโควิด-19 Moderna สำหรับเด็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี

TGA กล่าวว่า การอนุมัติชั่วคราวถือเป็นก้าวแรก และการตัดสินใจชี้ให้เห็นว่า วัคซีนมีความปลอดภัย, มีคุณภาพและมีมาตรฐานในประสิทธิภาพสูงมาก

ขณะนี้คณะกรรมการกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคแห่งออสเตรเลียในเรื่องภูมิคุ้มกัน (ATAGI) จะทำการประเมินผลวัคซีนที่ได้รับอนุมัติและให้คำแนะนำต่อรัฐบาลว่ากลุ่มเด็กเล็กมีความเหมาะสมต่อการฉีดวัคซีนหรือไม่

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: