ออสเตรเลียเดินแผนอบรมต่างชาติดูแลคนชราแลกพี.อาร์.

นาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรี (คนเสื้อเหลือง) ถ่ายภาพร่วมกับผู้ฝึกอบรมดูแลคนชราในประเทศฟิจิ 40 คนเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลีย พร้อมมีทางเลือกให้ได้สถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร : ภาพป๊อบอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

15 ก.ค. 2022 ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ดูแลคนชราในประเทศฟิจิด้วยความหวังที่จะมาทำงานในออสเตรเลีย ถือเป็นโครงการแรกของการฝึกอบรมเพื่อเร่งผลิตแรงงานจากต่างประเทศ พร้อมปูทางสู่ผู้อยู่อาศัยถาวรและถือสัญชาติออสเตรเลีย

ในช่วงที่นาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ Pacific Islands Forum (PIF) ที่ประเทศฟิจิ เขาได้ถือโอกาสเยี่ยมชมโครงการสหพันธ์การฝึกอบรมอาชีพออสเตรเลีย-แปซิฟิก (APTC)

ชาวฟิจิจำนวน 40 คนได้ผ่านการฝึกอบรม 12 สัปดาห์เพื่อเป็นผู้ดูแลคนชราของโครงการ APTC ในขณะนี้มีชาวฟิจิแห่กันมาอีกหลายร้อยคนยื่นใบสมัครเพื่อขอเข้าฝึกอบรมในชุดที่สอง

นาง Shinal Prasad วัย 28 ปีหนึ่งในผู้ผ่านการฝึกอบรมกล่าวว่า ชาวฟิจิเหมาะสมในการทำงานเป็นผู้ดูแลคนชราเพราะฟิจิมีขนบธรรมเนียมที่ผู้สูงอายุไม่ได้ถูกส่งไปเลี้ยงดูที่สถานดูแลคนชรา แต่คนสูงอายุจะถูกดูแลโดยญาติของพวกเขา อีกทั้งชาวฟิจิให้ความเคารพนับถือและให้คุณค่าในผู้สูงอายุ

ภาพข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 15 กรกฎาคม 2022 เสนอภาพนาย Anthony Albanese นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับชาวฟิจิ 40 คนพร้อมพาดหัวข่าวว่า พนักงานเหล่านี้เป็นผู้ฝึกอบรมในต่างประเทศที่จะมาดูแลผู้สูงอายุชาวออสเตรเลีย

ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายแรงงานแปซิฟิกสู่ออสเตรเลีย (PALM) ของรัฐบาลกลางตั้งเป้าหมายรับแรงงานชาวแปซิฟิก 25,000 คนเข้ามาทำงานในออสเตรเลีย รวมถึงชาวฟิจิ 2,600 คน

แรงงานที่ต้องการจากประเทศหมูเกาะแปซิฟิกได้แก่แรงงานการเกษตรและแรงงานในอุตสาหกรรมใช้แรงงาน แต่ได้ขยายแรงงานรับผู้ดูแลคนชราซึ่งขณะนี้ออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนในขั้นวิกฤติ

นาย Albanese กล่าวว่าโครงการนี้ยังได้อนุญาตให้ผู้ทำงานนำสมาชิกนำครอบครัวของเขาและเธอเข้ามาอยู่ออสเตรเลียด้วยกัน
(เวลาหมดพอดี อาจมีต่อ)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: