ขอนำเสนอรายได้มัธยฐานล่าสุดของคนออสซี่และของแต่ละรัฐ

2 ก.ค. 2022 สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ได้เปิดเผยภาพรวมของรายได้จากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมปี 2021 พบว่าหากคุณต้องการได้ชื่อว่าเป็นคนในกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดของประเทศ คุณจะต้องมีรายได้อย่างน้อยสัปดาละ 3,000 เหรียญหรือปีละประมาณ 156,000 เหรียญขึ้นไป (3.8 ล้านบาทหรือเดือนละ 315,510 บาท)

ผลการสำรวจระบุว่า ณ คืนวันที่ 10 สิงหาคม 2021 ออสเตรเลียมีประชากรทั้งสิ้น 25,422,788 คน ในจำนวนนี้ 17.48 ล้านคนเป็นผู้มีรายได้ยื่นแบบขอคืนภาษี ในจำนวนนี้ประมาณ 13 ล้านคนเป็นผู้มีงานทำ หรือกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นผู้ไม่ได้ทำงาน ซึ่งรวมถึงเด็ก, คนชราและผู้อยู่ในระบบพึ่งพาเงินสวัสดิการของรัฐ

โดยประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระหว่างสัปดาห์ละ 1,000 เหรียญถึง 1,249 เหรียญ หรือ 52,000 เหรียญถึง 64,948 เหรียญต่อปี (1.26 ถึง 1.58 ล้านบาทหรือเดือนละ 105,200 ถึง 131,400 บาท)

ส่วนประชาชนที่ถือว่ามีรายได้ระดับปานกลางคือผู้มีรายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละระหว่าง 800 เหรียญถึง 999 เหรียญหรือปีละ 41,600 เหรียญถึง 51,948 เหรียญ (1.01 ถึง 1.26 ล้านบาทหรือเดือนละ 84,100 ถึง 105,100 บาท)

ถ้าต่ำกว่านี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่าผู้มีรายได้ปานกลาง (หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ ‘ผู้มีรายได้ต่ำ’)

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ขั้นต่ำต่อสัปดาห์ซึ่งเพิ่งกำหนดโดยคณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (FWC) ภายหลังประกาศขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 5.2% โดยกำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปที่สัปดาห์ละ 772.60 เหรียญหรือ 40,175 เหรียญต่อปี (975,000 บาทหรือเดือนละ 81,300 บาท)

ข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ The Daily Mail พาดหัวข่าว รายได้ของคุณนำหน้าหรือตามหลัง? คุณจะต้องมีรายได้เท่าไรจึงจะเป็นคนรวยในออสเตรเลีย-ขณะที่ค่าจ้างกลางของประเทศได้รับการเปิดเผยไปพร้อมกับรายได้มัธยฐานในแต่ละรัฐ

สำนักงาน ABS ยังได้รายงานถึงรายได้เฉลี่ยมัธยฐานของครอบครัวในแต่ละรัฐและดินแดน ณ วันสำรวจสำมะโนประชากรปี 2021 ดังนี้

-ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี : ปีละ 123,396 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 2,373 เหรียญ

-ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี : ปีละ 107,172 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 2,061 เหรียญ

-รัฐนิวเซาท์เวลส์ : ปีละ 95,108 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,829 เหรียญ

-รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย : ปีละ 94,380 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,815 เหรียญ

-รัฐวิกตอเรีย : ปีละ 91,468 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,759 เหรียญ

-รัฐควีนสแลนด์ : ปีละ 87,100 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,675 เหรียญ

-รัฐเซาท์ออสเตรเลีย : ปีละ 75,660 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,455 เหรียญ

-รัฐแทสเมเนีย : ปีละ 70,616 เหรียญหรือสัปดาห์ละ 1,358 เหรียญ

-ประเทศออสเตรเลียโดยรวม : ปีละ 90,792 เหรียญหรือสัปดาหฺละ 1,746 เหรียญ

เหรียญ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หากเจออักษร S ที่ด้านก้อยให้เก็บไว้ เพราะผลิตออกมาใช้หมุนเวียนน้อย เชื่อว่าในอนาคตมีมูลค่าสูงกว่าราคาหน้าเหรียญแน่นอน

สำนักงาน ABS ยังได้แยกรายได้ ณ วันสำรวจสำมะโนประชากรปี 2021 โดยแยกเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ส่วนบุคคลดังนี้

-146,805 คน : มีรายได้ติดลบ (พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยและผู้ที่ประสบปัญหาการทำธุรกิจอย่างแท้จริง)

-1,669,570 คน : ไม่มีรายได้

-679,812 คน : มีรายได้ 1 ถึง 149 เหรียญต่อสัปดาห์ (52 ถึง 7,748 เหรียญต่อปี)

-1,005,072 คน : มีรายได้ 150 ถึง 299 เหรียญต่อสัปดาห์ (7,800 ถึง 15,548 เหรียญต่อปี)

-1,573,594 คน : มีรายได้ 300 ถึง 399 เหรียญต่อสัปดาห์ (15,600 ถึง 20,748 เหรียญต่อปี)

-1,581,612 คน : มีรายได้ 400 ถึง 499 เหรียญต่อสัปดาห์ (20,800 ถึง 25,948 เหรียญต่อปี)

-1,511,161 คน : มีรายได้ 500 ถึง 649 เหรียญต่อสัปดาห์ (26,000 ถึง 33,748 เหรียญต่อปี)

-1,438,936 คน : มีรายได้ 650 ถึง 799 เหรียญต่อสัปดาห์ (33,800 ถึง 41,548 เหรียญต่อปี)

-1,680,606 คน : มีรายได้ 800 ถึง 999 เหรียญต่อสัปดาห์ (41,600 ถึง 51,948 เหรียญต่อปี)

-1,866,801 คน : มีรายได้ 1,000 ถึง 1,249 เหรียญต่อสัปดาห์ (52,000 ถึง 64,948 เหรียญต่อปี)

-1,402,863 คน : มีรายได้ 1,250 ถึง 1,499 เหรียญต่อสัปดาห์ (65,000 ถึง 77,948 เหรียญต่อปี)

-1,229,021 คน : มีรายได้ 1,500 ถึง 1,749 เหรียญต่อสัปดาห์ (78,000 ถึง 90,948 เหรียญต่อปี)

-908,593 คน : มีรายได้ 1,750 ถึง 1,999 เหรียญต่อสัปดาห์ (91,000 ถึง 103,948 เหรียญต่อปี)

-1,575,067 คน : มีรายได้ 2,000 ถึง 2,999 เหรียญต่อสัปดาห์ (104,000 ถึง 155,948 เหรียญต่อปี)

-1,029,073 คน : มีรายได้ 3,000 เหรียญต่อสัปดาห์ขึ้นไป (156,000 เหรียญต่อปีขึ้นไป)

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 2 ก.ค. 2022 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 68 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 24.27 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: