คนรุ่น Millennials แซงคนรุ่น Boomers เป็นกลุ่มประชากรใหญ่สุด

หนังสือพิมพ์ The Age ฉบับ 28 มิถุนายน 2022 เสนอข่าวช่วงเวลาขยายตัวของคนรุ่น Millennials กลายเป็นกลุ่มคนที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย

8 มิ.ย. 2022 ตลอดเวลาที่ผ่านมาจิงโจ้นิวส์ได้แต่ตั้งคำถามในใจว่าสำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) จัดทำสำรวจสำมะโนประชากรมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 แต่ไม่ค่อยมีรายงานผลการสำรวจออกมาให้เห็น ในวันนี้สำนักงาน ABS เลยรายงานผลการสำรวจออกมายาวเหยียดมากมายหลายชุด

จิงโจ้นิวส์ขออนุญาตนำเสนอเรื่องหนึ่งก่อนคือเรื่องคนรุ่น Millennials กลายเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

สำนักงาน ABS เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2021 พบว่าคนรุ่น Millennials คือผู้เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996 (อายุ 25 ถึง 39 ปี) ได้กลายเป็นกลุ่มประชากรใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแทนคนรุ่น Baby Boomers คือผู้เกิดระหว่างปี 1947 ถึง 1966 (อายุ 55 ถึง 74 ปี)

คนทั้งสองรุ่นมีจำนวน 5.4 ล้านคนเศษเท่ากัน ณ วันสำรวจที่ 10 สิงหาคม 2021 โดยคนรุ่น Baby Boomers มีประชากรเพิ่มขึ้นมาอีก 5,662 คน หรือเพิ่มขึ้นจาก 21.4% ของพลเมืองทั้งประเทศในปี 2011 มาเป็น 21.5% ในปี 2021

ส่วนคนรุ่น Millennials หรือที่รู้จักอีกชื่อว่า Generation Y ประชากรได้เพิ่มจาก 20.4% ในปี 2011 มาเป็น 21.5% ในปี 2021

หนังสือพิมพ์ The Australian ฉบับ 28 มิถุนายน 2022 เสนอข่าวช่วงเวลารุ่งเรืิองของคนรุ่น Millennials กลายเป็นกลุ่มคนที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย

การสำรวจยังบอกถึงบทบาททางสังคมของคนทั้งสองรุ่น คนรุ่น Baby Boomers มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็ก ๆ ของคนรุ่นหลัง โดยเฉพาะในฐานะเป็นปู่ย่าตาและยาย

โดยมีคนรุ่น Baby Boomers 1 ใน 8 ตอบแบบสอบถามว่าได้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ หลานเหลนของพวกเขา ในจำนวนนี้ 2 ใน 3 เป็นผู้หญิง

นอกจากนั้นยังพบว่าคนรุ่น Baby Boomers ส่วนใหญ่จะทำงานอาสาสมัครและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีค่าจ้าง

ส่วนคนรุ่น Millennials ก็คือคนที่อยู่ในวัยทำงาน

ผลการสำรวจครั้งล่าสุดยังพบถึงความแตกต่างกันในเรื่องการนับถือศาสนา โดยพบว่าคนรุ่น Baby Boomers เกือบ 60% บอกว่าพวกเขานับถือศาสนาคริสต์ ในขณะที่คนรุ่น Millennials นับถือศาสนาคริสต์เพียง 30% เท่านั้น

นอกจากนั้นยังพบว่าชาว Millennials กว่า 45% บอกว่าพวกเขาไม่นับถือศาสนาใด ๆ เทียบกับคนรุ่น Baby Boomers 30% บอกว่าพวกเขาไม่มีศาสนา

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: