รถไฟสายสีส้ม T3 จะหยุดวิ่งเพื่อซ่อมใหญ่ช่วงปิดเทอมนี้

กระทรวงการขนส่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ออกประชาสัมพันธ์จะหยุดเดินรถไฟฟ้าสาย T3 ระหว่างสถานี Lidcome และ Sydenham ผ่าน Bankstown ในระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม โดยเปลี่ยนมาใช้รถประจำทางแทน

24 มิ.ย. 2022 การขนส่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้แจ้งข่าวว่า จะปิดบริการรับผู้โดยสารบางช่วงของรถไฟฟ้าสายสีส้ม T3 Bankstown Line เพื่อทำการซ่อมแซมทางรถไฟครั้งใหญ่ประจำปี โดยจะปิดการบริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2022

การขนส่งจะจัดรถประจำทางวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามสถานีต่าง ๆ แทน พร้อมเพิ่มรถประจำทางให้มากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน

ผู้โดยสารสามารถชำระค่าโดยสารโดยใข้บัตร Opal หรือระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัสอื่น ๆ ในขณะขึ้นรถประจำทางวิ่งแทนรถไฟฟ้าและในขณะลงจากรถประจำทาง

(อาจมีต่อ ถึงความคิดเห็นจากประชาชนต่อการซ่อมทางรถไฟในช่วงวันหยุดปิดเทอม)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: