ชาวบ้านทั้งรักทั้งชังภาพเขียนสัปดนของเทศบาลในเมลเบิร์น

หนึ่งในภาพดอกไม้บนผนังบ้านติดซอยฝีมือของศิลปิน David Lee Pereira ที่เกสรมีรูปร่างแปลก ๆ : ภาพป๊อปอาร์ตโดยจิงโจ้นิวส์

30 พ.ค. 2022 งานนี้เทศบาลอาจถือคตื ‘สัปดนวันละนิดจิตแจ่มใส’ ด้วยโครงการจิตกรรมบนฝาผนังบ้านติดซอยเป็นภาพดอกไม้โดยมีเกสรแสดงให้เห็นถึงอวัยวะทางเพศทั้งของชายและหญิง แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นแล้ว “จิตไม่แจ่มใส” ด้วยกับเทศบาล

ภาพศิลปกรรมบนฝาผนังนี้เกิดขึ้นที่ตรอกซอยในบริเวณใกล้สถานีรถไฟ Werribee ย่าน Werribee ขึ้นกับเทศบาลเขต City of Wyndham ทางตะวันตกของนครเมลเบิร์นโดยใช้ทุนจากเงินค่าภาษีเทศบาลหรือค่า rate ที่เก็บจากประชาชน (เทียบจากละแวกบ้านจิงโจ้นิวส์จ่ายกันไตรมาสละประมาณ 500 เหรียญ แพ้งแพง)

ภาพดอกไม้สีเหลืองไม่ใช่ดอกทองบนฝาผนังบ้านฝีมือของศิลปิน David Lee Pereira ว่าจ้างโดยเทศบาล City of Wyndham

นาง Lisa Heinrichs ผู้นำการต่อต้านของชุมชน Wyndham กล่าวว่า ภาพวาดเหล่านี้มีความไม่เหมาะสม และเทศบาลไม่ควรจัดให้มีการภาพที่แสดงถึงอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงในสถานที่สาธารณะ

เธอกล่าวว่า “ศิลปะทำนองนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเสมอ ที่ไม่ควรนำมาเปิดเผยในที่สาธารณะ”

ทางด้านเทศบาล City of Wyndham ออกมากล่าวว่า วัตถุประสงค์ของเทศบาลก็เพื่อต้องการเปลี่ยนตรอกซอยที่ดูทรุดโทรมให้มีชีวิตชีวาและสีสันสดใส

ด้วยการแสดงออกของดอกไม้ท้องถิ่นและดอกไม้ต่างถิ่นอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงถึงความร่ำรวยทางพหุวัฒนธรรมของประชาชนที่มาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกของเขต City of Wyndham

ดอกไม้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในความหลากหลายทางเพศและความพึงพอใจทางเพศ

ภาพดอกหน้าวัวหรือไม่ก็ดอกอุตพิดหรือจะเรียกดอกอุตริก็น่าจะได้บนผนังบ้านฝีมือของศิลปิน David Lee Pereira มีทั้งเกสรตัวผู้และก้นหอยทากที่คล้ายอวัยวะของเพศเมีย

ภาพจิตกรรมบนข้างฝาบ้านที่สถานีรถไฟ Werribee เขียนโดยนาย David Lee Pereira ศิลปินผู้มุ่งเน้นในเรื่องเพศ, เพศสัมพันธ์และอัตลักษณ์

อย่างไรก็ตามเรื่องของความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความคิดของประชาชนที่ถือว่าเป็น “นานาจิตตัง”

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: