รัฐบาลช่วยค่าครองชีพครอบครัวประสบปัญหาจ่ายค่าไฟ

โครงการเงินส่วนลดค่าครองชีพด้านพลังงาน : ภาพป๊อปอาร์ต ต้นฉบับข่าว Sunrise ของ 7 News

29 พ.ค. 2022 รัฐบาลรัฐและดินแดนทั่วประเทศเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น ด้วยการเสนอเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและแก๊สที่ถีบตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึง

ประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์, ควีนสแลนด์, วิกตอเรีย, เซาท์ออสเตรเลีย และเวสเทิร์นออสเตรเลียในไม่ช้าจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าพลังงานในรูปของเงินส่วนลดค่าใช้จ่าย

งินส่วนลดค่าพลังงานจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อแบ่งเบาภาระแรงกดดันที่ได้รับผลกระทบจากทั่วโลกเป็นต้นว่าจากเหตุการณ์รัสเซียบุกรุกยูเครนและปรากฎการณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าและแก๊สของชาวออสเตรเลียสูงขึ้น

สำหรับเงินส่วนลดค่าพลังขนาดในแต่ละรัฐมีดังนี้

รัฐนิวเซาท์เวลส์

จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความยุ่งยากทางการเงินไม่เกิน 1,600 เหรียญต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

ครัวเรือนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 400 เหรียญและค่าแก๊ส 400 เหรียญอย่างละสองครั้งต่อปี

อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Energy Accounts Payment Assistance Program ผู้อยู่ในข่ายทำเรื่องขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบได้ที่ Service NSW Savings Finder

รัฐควีนสแลนด์

ครัวเรือนทั้งหมดจะได้รับเงินส่วนลดค่าพลังงานรายละ 175 เหรียญ

Australian Energy Regurator รายงานว่ารัฐควีนสแลนด์มีราคาค่าพลังงานสูงขึ้น 60% มาอยู่ที่ 283 เหรียญต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง * ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนสูงขึ้น 12.6%

(หมายเหตุ * เงิน 283 เหรียญเท่ากับ 6,905.20 บาทต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ในขณะที่ค่าไฟฟ้าของไทยอยู่ที่เมกะวัตต์ชั่วโมงละ 1,800 บาท)

หมายเหตุ * อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันที่ 29 พฤษภาคม 2022 เงิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลียเท่ากับ 72 เซนต์สหรัฐและเท่ากับ 24.40 บาท (ข้อมูลกลางจาก google.com.au)

โดยเงินส่วนลดนี้จะหักจากใบเสร็จเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

รัฐวิกตอเรีย

ทุกครัวเรือนในรัฐวิกตอเรียจะได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งเดียว 250 เหรียญ ซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม โดยขอให้ชาววิกตอเรียทำการจดทะเบียนกับ Energy Compare website เพื่อได้รับสิทธิ์

โครงการนี้มีชื่อ ‘Power Saving Bonus’ แต่เดิมมีแผนช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบางทางการเงินในช่วง COVID-19 ระบาด แต่ได้เปลี่ยนมาจ่ายให้กับทุกครัวเรือนหลังประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบโลก

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ครัวเรือนทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียจะได้รับเงินส่วนลดในอัตราไม่เกิน 233.60 เหรียญสำหรับปี 2021/22 เพื่อครอบคลุมค่าพลังงานที่เพิ่มขึ้น

เงินส่วนลดนี้คำนวนจากอัตราค่าพลังงานคงที่ต่อวันและดัชนีของแต่ละปีการเงิน

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

รัฐ WA เหมือนรัฐ NSW ที่ไม่ได้จ่ายเงินส่วนลดค่าพลังงานให้กับทุกครัวเรือน โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนลดจะได้รับรายละ 400 เหรียญ แต่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดของผู้มีสิทธิ์ หรือวิธีเข้ารับสิทธิ์

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: