รถไฟซิดนีย์หยุดวิ่งประท้วงคาดว่าจะยังมีอีกในอนาคต

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 17 มีนาคม 2022 พาดหัวข่าว ‘พวกเขาไม่แคร์’ : ผู้โดยสารชาวซิดนีย์ที่คับข้องใจคงต้องเตรียมใจกับความสับสนอลหม่านจากการใช้บริการรถไฟต่อไป

17 มี.ค. 2022 ภาพข่าวข้างบนเป็นเรื่องของชาวนครซิดนีย์อาจจะต้องเผชิญกับเหตุรถไฟหยุดวิ่งบริการอีกในอนาคต แต่วันนี้จิงโจ้นิวส์ไม่มีเวลาที่จะเสนอข่าวนี้ จึงขออนุญาตสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริงของการหยุดวิ่งให้บริการ

ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดการหยุดงานของพนักงานการรถไฟซิดนีย์ก็คือการเรียกร้องค่าแรงและเงินสิทธิพึงได้จากการจ้างงานเพิ่มขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่การ์ดและพนักงานขับรถไฟ ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากการรถไฟซิดนีย์และรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์

ก่อนอื่นต้องขออนุญาตแจงในเรื่องของเงินเดือนของพนักงานการรถไฟซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของข้อเรียกร้องครั้งนี้

เจ้าหน้าที่การ์ดรถไฟ
-เงินเดือนขั้นพื้นฐานก่อนเงินสิทธิพึงได้และค่าล่วงเวลา 75,000 เหรียญต่อปี
-รายได้เฉลี่ยในปีที่ผ่านมาหลังจากเงินสิทธิพึงได้และค่าล่วงเวลา 115,000 เหรียญต่อปี

พนักงานขับรถไฟ
-เงินเดือนขั้นพื้นฐานก่อนเงินสิทธิพึงได้และค่าล่วงเวลา 85,000 เหรียญต่อปี
-รายได้เฉลี่ยในปีที่ผ่านมาหลังจากเงินสิทธิพึงได้และค่าล่วงเวลา 120,000 เหรียญต่อปี

สำหรับเงื่อนไขที่สหภาพแรงงานพนักงานรถไฟ, รถรางและรถประจำทาง (RTBU) ต้องการอาทิเช่น

1.เงินเดือนและเงินสิทธิพึงได้เพิ่มขึ้น 3.5% ในทุกปีเป็นเวลา 4 ปี
2.เงินโบนัสประจำปีต่อการทำงานในช่วงเกิด ‘วิกฤติการณ์สาธารณะ’ ที่รวมถึงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและเกิดโรคระบาด
3.หยุดยั้งการแปลงเป็นเอกชน
4.เพิ่มวันลาหยุดประจำปีจาก 40 วันเป็น 50 วัน
5.มีการจัดการอย่างเพียงพอสำหรับพนักงานให้อยู่ในสภาพสะอาดและถูกหลักอนามัยตลอดเวลา
6. และข้อเรียกร้องอื่น ๆ อีกมากมาย

เฉพาะข้อแรกอัตราค่าแรงเพิ่มขึ้น 3.5% ต่อปี ก็เกินกว่ากรอบควบคุมเงินเฟ้อไม่เกิน 3.0% ต่อปี และในอดีตที่ผ่านมาอัตราค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ไม่เคยเกินกว่า 3% จึงยากที่จะได้รับการตอบสองจากอีกฝ่ายหนึ่ง จึงเชื่อได้ว่ามาตรการนัดหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงาน RTBU คงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d