รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 16 มี.ค. 2022 / ออสซี่เตรียมแผนวัคซีนบูสเตอร์เข็มสี่

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 16 มี.ค. 2021

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 12 มีนาคม 2022 เสนอข่าววันนี้ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 29 คน ในขณะที่รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาแผนการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสี่ให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปนับจากต้นเดือนหน้าและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 10 ถึง 16 มีนาคมมีทั้งสิ้น 252,349 คน (เพิ่มขึ้น 55,222 คน) ตกติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 36,050 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 3,529,331 คน

ผู้ติดเชื้อเจ็ดวันที่ผ่านมาแยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 95 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 252,254 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 106,262 คน, รัฐวิกตอเรีย 48,244 คน, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 32,864 คน, รัฐควีนสแลนด์ 32,118 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 17,058 คน, รัฐแทสเมเนีย 8,568 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 5,576 คนและ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 1,564 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 298,881 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวัน 64.906 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 1,782 คน (เพิ่มขึ้น 45 คน) เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 105 คน (ลดลง 7 คน)

ผู้เสียชีวิตสะสม 5,639 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 140 คน ตกเฉลี่ยวันละ 20 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มีนาคมที่ประชุมคณะนายกรัฐมนตรีรัฐแห่งชาติ (National Cabinet) ถึงกรณีของผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไป และเห็นชอบต่อผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงไม่ต้องเข้ารับการตรวจซ้ำด้วยวิธี PCR อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่ายังอยู่ในขั้นรับหลักการที่รอการประกาศอย่างเป็นทางการ

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 16 มี.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 15 มี.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 96.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 94.8% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 59.6% (เพิ่มขึ้น 1.5%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.5%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 93.2% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 91.3% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มีนาคม 2021 เสนอข่าวไว้รัส Omicorn สายพันธุ์ BA.2 ซึ่งติดง่ายกว่าสายพันธ์ BA.1 ราว 20% ถึง 30% กำลังครอบคลุมพื้นที่ผู้ติดเชื้อในรัฐวิกตอเรียอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากการตรวจตัวอย่างน้ำเสียภายในรัฐขณะนี้ไวรัสสายพันธุ์ BA.2 ได้เพิ่มมาอยู่ในระดับ 50% แล้วอย่างรวดเร็ว

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มี.ค. 2022

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 161,769 คน (เฉลี่ยวันละ 23,110 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,250,642 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 23,918 คน (เพิ่มขึ้น 480 คน เฉลี่ยวันละ 68.6 คน) คิดเป็น 0.74%

รักษาหายแล้ว 3,004,752 คน (เพิ่มขึ้น 160,902 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 221,972 คน (เพิ่มขึ้น 387 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดผู้รักษาตัวจากการติดเชื้อสายพันธุ์ Delta สูงสุดของวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 16 มีนาคม แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 63,380 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม, ที่บ้านและอื่น ๆ 158,592 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 1,401 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 507 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 78.4% (เพิ่มขึ้น 0.7%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 71.9% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 31.5% คน (เพิ่มขึ้น 0.9%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มีนาคม 2022 เสนอข่าวนิวซีแลนด์จะเปิดประเทศตอนรับชาวออสเตรเลียที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโดยไม่ต้องกันกันตัวนับจากวันที่ 12 เมษายนเป็นต้นไป ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ีมีข้อตกลงยกเว้นข้อกำหนดวีซ่าและฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว จะสามารถเข้าประเทศได้นับจากวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป / นิวซีแลนด์กำลังเผชิญกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Omicron อย่างหนัก โดยในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวัยละ 19,298 คน เมื่อเทียบกับประเทศไทย 23,110 คนและออสเตรเลีย 36,050 คน / แต่เมื่อคำนวณผู้ติดเชื้อในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาต่อประชากร 1 ล้านคน นิวซีแลนด์อยู่ที่ 27,006 คน ไทย 2,281 คน และออสเตรเลีย 8,759 ค

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: