รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 9 มี.ค. 2022

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 9 มี.ค. 2021

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มีนาคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,594 คน และมีผู้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 67 คน / ไวรัส Omicorn ได้ระบาดในรัฐ SA มานับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ จากผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละเลขสองหลักต้น ๆ นับวันเริ่มรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ในช่วงสี่วันหลังสุดมีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นดังนี้ 2,267 คน, 2,359 คน, 2,838 คนและ 3,588 คน

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 3 ถึง 9 มีนาคมมีทั้งสิ้น 197,127 คน (เพิ่มขึ้น 32,100 คน) ตกติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 28,161 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 3,069,926 คน

ผู้ติดเชื้อเจ็ดวันที่ผ่านมาแยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 85 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 197,042 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 74,816 คน, รัฐวิกตอเรีย 44,174 คน, รัฐควีนสแลนด์ 31,883 คน, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 17,894 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 14,079 คน, รัฐแทสเมเนีย 6,710 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 4,791 คนและ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 2,695 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 233,975 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวัน 29,245 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 1,737 คน (ลดลง 167 คน) เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 112 คน (ลดลง 9 คน)

ผู้เสียชีวิตสะสม 5,499 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 227 คน ตกเฉลี่ยวันละ 32 คน

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 9 มี.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 8 มี.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 94.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 58.1% (เพิ่มขึ้น 1.7%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.5%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 93.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 91.1% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 9 มี.ค. 2022

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 154,329 คน (เฉลี่ยวันละ 22,047 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,088,873 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 23,438 คน (เพิ่มขึ้น 417 คน เฉลี่ยวันละ 59.6 คน) คิดเป็น 0.76%

รักษาหายแล้ว 2,843,850 คน (เพิ่มขึ้น 151,111 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 221,585 คน (เพิ่มขึ้น 2,801 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดผู้รักษาตัวทำลายสติสูงสุดของวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 9 มีนาคม แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 60,837 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม, ที่บ้านและอื่น ๆ 160,748 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 1,200 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 404 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 77.7% (เพิ่มขึ้น 0.6%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 71.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 30.6% คน (เพิ่มขึ้น 1.0%)

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: