พบสองทาสแรงงานไทยถูกว่าจ้างแค่วันละ 40 เหรียญ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 24 ก.พ. 2022 เสนอข่าวรัฐสภาไต่สวนกรณีผู้อพยพชำนาญวิชาชีพในออสเตรเลียได้รับค่าจ้างเพียงแค่ 40 เหรียญต่อวัน

24 ก.พ. 2022 ในขณะที่เงินเดือนช่างไฟฟ้าในออสเตรเลียปี 2021-22 อยู่ที่เฉลี่ย 82,875 เหรียญต่อปี หรือตกชั่วโมงละ 42.50 เหรียญ โดยเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 71,600 เหรียญต่อปี

จากการไต่สวนของวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันที่ผ่านมา พบว่ามีแรงงานชำนาญวิชาชีพชาวต่างชาติในออสเตรเลียทำงานช่างไฟฟ้าได้รับค่าจ้างเพียงวันละ 40 เหรียญหรือ 5 เหรียญต่อชั่วโมงเท่านั้น เพียงพอที่จะซื้อข้าวสารกินสามมื้อต่อวันเท่านั้น (ข้อความนี้ปรากฎในวุฒิสภาพว่า “only able to afford to eat plain white rice for three meals a day” น่าจะพอซื้อน้ำปลาได้อีก 1 ขวด)

ข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยในระหว่างคณะกรรมการไต่สวนของวุฒิสมาชิกกำลังตรวจพิจารณาร่างกฎหมายใหม่เพื่อป้องกันแรงงานผู้อพยพจากการถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ

สหภาพแรงงานช่างไฟฟ้า (ETU) ได้เปิดเผยกับคณะกรรมการว่ามีคนงานจากประเทศไทย 2 คนและจากประเทศฟิลิปปินส์ 2 คนได้ถูกว่าจ้างทำงานในโครงการก่อสร้างโซล่าฟาร์มที่เมือง Townsville ทางเหนือของรัฐควีนสแลนด์ในปี 2018

พวกเขาถูกพบได้รับค่าจ้างเพียงวันละ 40 เหรียญ บวกค่าอาหารและค่าที่พักเป็นเงินวันละ 42 เหรียญ โดยได้รับการจ้างภายใต้วีซ่าทำงานชั่วคราวประเภท 400 หรือผู้ชำนาญวีชาชีพเข้ามาทำงานในระยะสั้น ในฐานะช่างไฟฟ้ามีใบอนุญาต

แต่ทั้งสี่ไม่ได้ผ่านการประเมินทางด้านทักษะการทำงานและคุณสมบัติของช่างไฟฟ้า อีกทั้งพวกเขาก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าอีกด้วย

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 23 ก.พ. 2022 เสนอข่าวเรียกร้องให้หยุดการเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ

ตัวแทนทางกฎหมายของฝ่ายนายจ้างได้ออกมาแก้ต่างว่า ผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำผิดกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบ แต่บริษัทก็ได้ทำการเจรจาตกลงด้วยการเพิ่มค่าแรงและจ่ายเงินส่วนที่เอาเปรียบคืนให้กับลูกจ้างทั้งสี่คน

สหภาพแรงงาน ETU กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลกลางของนาย Scott Morrison ไม่มีบทบัญญัติเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกและไม่ให้อำนาจในการเอาผิดนายจ้างเพื่อไม่ให้ก่อเหตุซ้ำอีก

ETU จึงเห็นถึงโอกาสที่ดีในการหาวิธีป้องกัน อย่างน้อยตามข้อเสนอแนะ 22 ข้อจากรายงานของคณะกรรมชุด Migrant Workers’ Taskforce ซึ่งทำรายงานเสนอเมื่อสองปีที่ผ่านมา

ETU โจมตีการปฏิบัติต่อผู้ถือวีซ่าทำงานอย่างลูกจ้างชาวไทยและชาวฟิลิปินส์ทั้ง 4 คนว่า “เป็นความน่าละอายของชาติ”

ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเสนอผ่านรัฐสภาในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ได้เสนอความผิดทางอาญาและความผิดทางแพ่งต่อการบีบบังคับหรือใช้อิทธิพลครอบงำหรือกดดันผู้ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลียให้ยอมรับหรือยอมตกลงการจ้างงานบางอย่าง

ร่างกฎหมายยังได้ให้อำนาจในการห้าม, กำหนดระยะเวลา, นายจ้างผู้ถูกลงโทษจะไม่ได้รับอนุญาตจ้างแรงงานที่ไม่ถือสัญชาติออสเตรเลียเพิ่มเติมอีก

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย, ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: