รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 16 ก.พ. 2022 / ช่วงนี้ออสฯติดเชื้อลดลงขณะไทยเพิ่มขึ้น แต่ควบคุมได้ทั้งคู่

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 16 ก.พ. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 10 ถึง 16 กุมภาพันมีทั้งสิ้น 177,144 คน (ลดลง 26,159 คน) ตกติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 25,306 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 2,609,599 คน

ผู้ติดเชื้อวันนี้แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 79 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 177,065 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 58,797 คน, รัฐวิกตอเรีย 55,774 คน, รัฐควีนสแลนด์ 38,433 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 9,360 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 7,255 คน, รัฐแทสเมเนีย 3,555 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 3,299 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 592 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 220,993 คน (ลดลงในช่วงเจ็ดวัน 44,500 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 2,738 คน (ลดลง 850 คน) เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 223 คน

ผู้เสียชีวิตสะสม 4,732 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 366 คน ตกเฉลี่ยวันละ 52 คน

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 16 ก.พ. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 15 ก.พ. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 50.0% (เพิ่มขึ้น 4.6%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.5% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 90.4% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

บรรยายภาพข่าวจะตามมา

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 ก.พ. 2021

“สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่เป็นตรวจเลขที่อยู่ภายในกรอบที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ขออย่าได้ตื่นตระหนก”

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 108,011 คน (เฉลี่ยวันละ 15,430 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,639,062 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22,516 คน (เพิ่มขึ้น 172 คน เฉลี่ยวันละ 24.6 คน) คิดเป็น 0.85%

รักษาหายแล้ว 2,478,251 คน (เพิ่มขึ้น 68,374 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 138,465 คน (เพิ่มขึ้น 39,465 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 62,752 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 75,543 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 699 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 155 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 76.0% (เพิ่มขึ้น 0.4%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 70.9% (เพิ่มขึ้น 0.4%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 26.4% คน (เพิ่มขึ้น 2.8%)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d