รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 9 ก.พ. 2022 / ออสซี่ติดโควิด-19 ลดลง แต่ไทยเพิ่มขึ้น

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 9 กุมภาพัน 2022 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้รักษาตัวจากการติ ดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโรงพยาบาลลดลง แต่ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้น 10,312 คน / ในวันนี้มีผู้เสียชีวิต 20 คน / ณ วันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 138,118 คน (ในช่วงเจ็ดวันลดลง 55,804 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,906 คน (ลดลง 717 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 132 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 3 ถึง 9 กุมภาพันมีทั้งสิ้น 203,303 คน (ลดลง 23,596 คน) ตกติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 29,043 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น  2,436,656 คน

ผู้ติดเชื้อวันนี้แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 108 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 203,195 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 67,039 คน, รัฐวิกตอเรีย 66,344 คน, รัฐควีนสแลนด์ 46,382 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 9,519 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 6,867 คน, รัฐแทสเมเนีย 3,804 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 2,942 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 298 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 265,493 คน (ลดลงในช่วงเจ็ดวัน 91,999 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 3,588 คน (ICU 274 คน)

ผู้เสียชีวิตสะสม 4,366 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 462 คน ตกเฉลี่ยวันละ 66 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 21 คน, ผลการทดสอบพบว่าไวรัส Omicron ได้บดบังไวรัส Delta ในรัฐน.ซ.ว.เรียบร้อยแล้ว / ในวันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 9,908 คน (มาจากการตรวจ PCR 3,627 คนและ RAT 6,281 คน) / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 57,022 คน (ในช่วงเจ็ดวันลดลง 16,908 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 542 คน (ลดลง 226 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 71 คน (ลดลง 28 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 9 ก.พ. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 8 ก.พ. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 45.4% (เพิ่มขึ้น 5.7%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.5% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 92.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 90.1% (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงสุดด้วยยอดผู้เสียชีวิต 24 คน / โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,902 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 44,917 คน (ลดลง 14,765 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 686 คน (ลดลง 105 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 44 คน (ลดลง 6 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 9 ก.พ. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 74,500 คน (เฉลี่ยวันละ 10,643 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,531,051 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22,344 คน (เพิ่มขึ้น 137 คน เฉลี่ยวันละ 19.6 คน) คิดเป็น 0.90%

รักษาหายแล้ว 2,409,877 คน (เพิ่มขึ้น 56,627 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 98,830 คน (เพิ่มขึ้น 15,736 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 46,143 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 52,687 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 547 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 111 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 75.6% (เพิ่มขึ้น 0.3%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 70.5% (เพิ่มขึ้น 0.5%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 23.6% คน (เพิ่มขึ้น 2.8%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 2 คนและมีผู้ติดชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,671 คน (เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่น 1,669 คน ) / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 14,312 คน (ลดลง 4,424 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 210 คน (ลดลง 23 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 18 คน (ลดลง 3 คน)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: