รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 2 ก.พ. 2022 / ออสซี่ตายเฉลี่ยวันละ 85 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายใหม่ 70 คน รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี / ผู้เสียฃีวิตเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 27 คน, รัฐวิกตอเรีย 25 คน,รัฐควีนสแลนด์ 16 คนและเซาท์ออสเตรเลีย 1 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลีย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงวันที่ 27 มกราคมถึง 2 กุมภาพันมีทั้งสิ้น 226,899 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 48 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 226,851 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 95,172 คน, รัฐวิกตอเรีย 64,225 คน, รัฐควีนสแลนด์ 44,585 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 11,628 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 5,661 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 3,334 คน, รัฐแทสเมเนีย 2,111 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 135 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 357,492 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงเจ็ดวัน 3,926 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,665 คน (ICU 349 คน)

ผู้เสียชีวิตสะสม 3,904 คน / ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 592 คน ตกเฉลี่ยวันละ 85 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 2 กุมภาพัน 2022 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งสิ้น 27 คน ไปพร้อมกับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่้ 11,807 คน (ยอดตรงกับกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงาน) / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 193,922 คน (ในช่วงเจ็ดวันลดลง 1,779 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,623 คน (ลดลง 171 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 170 คน

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT (หรือ ATK) แต่สื่อมวลชนได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT เข้าไปด้วย

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers วันที่ 26 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข

ติดเชื้อเจ็ดวันที่ผ่านมา 226,851 คน ติดเชื้อสะสม 2,257,745 คน
(ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 32,407 คน)

Worldometers

ติดเชื้อเจ็ดวันที่ผ่านมา 277,616 คน ติดเชื้อสะสม 2,620,063 คน
(ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 39,659 คน)

หมายเหตุ จะเห็นว่ายอดผลต่างระหว่างรายงานของกระทรวงสาธารณสุขกับของ Worldmeters แคบลง ยิ่งในวันนี้แทบจะไม่ต่างกันเลย หัวข้อนี้อาจหายไปในการรายงานครั้งหน้า

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มอีก 25 คน, มีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลที่ 768 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,553 คน (ตรงกับที่กระทรวงรายงาน) / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 73,886 คน (ในช่วงเจ็ดวันลดลง 25,522 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 768 คน (ลดลง 328 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 99 คน (ลดลง 22 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 ณ วันที่ 2 ก.พ. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 1 ก.พ. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.4%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 39.7% (เพิ่มขึ้น 5.6%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.3%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 93.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 92.1% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 89.7% (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 16 คน ในจำนวนนี้รวมถึงเด็กอายุ 10 ปี (ผู้มีโรคประจำตัวแต่ปฏิเสธฉีดวัคซีน) / ในวันนี้สื่อมวลชนรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 9,630 คน (ในขณะที่กระทรวงรายงาน 9,385 คน) / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 59,682 คน (ลดลง 31,624 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 837 คน (ลดลง 18 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 50 คน (ลดลง 4 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 2 ก.พ. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ฃ่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา 57,607 คน (เฉลี่ยวันละ 8,230 คน) ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,456,551 คน
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22,207 คน (เพิ่มขึ้น 131 คน เฉลี่ยวันละ 18.7 คน) คิดเป็น 0.90%

รักษาหายแล้ว 2,351,250 คน (เพิ่มขึ้น 55,681 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 83,094 คน (เพิ่มขึ้น 1,795 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

ผู้ยังรักษาตัว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 39,952 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 43,142 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 524 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 103 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว  75.3% (เพิ่มขึ้น 0.4%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม  70.0% (เพิ่มขึ้น 0.6%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 20.8% คน (เพิ่มขึ้น 2.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2022 เสนอข่าวรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโควิด-19 หนึ่งคนและมีผู้ติดชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,723 คน (ตรงกับกระทรวงรายงาน โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่น 1,710 คน ) / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 18,741 คน (ลดลง 12,841 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 233 คน (เพิ่มขึ้น 65 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 21 คน (ลดลง 12 คน)

 

jingjonews.com

jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: