อันดับโรงเรียนดีเด่นของรัฐ NSW

ประตูเข้าโรงเรียน James Ruse Agricultural High School โรงเรียนผลการเรียนดีอันดับหนึ่งตลอดกาลของรัฐน.ซ.ว.

22 ม.ค. 2022 พอมีเวลาเหลือขออนุญาตนำเสนออันดับผลการเรียนของนักเรียชั้น 12 ประจำปี 2021 ของโรงเรียนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งก็เป็นโรงเรียนเดิม ๆ โดยถือเกณฑ์จากจำนวนนักเรียนที่ทำการสอบรายวิชาได้เกิน 90% ดังนี้

01 James Ruse Agricultural High School 70.58%
02 North Sydney Boys High School 59.29%
03 Baulkham Hills High School 58.24%
04 Sydney Grammar School 56.13%
05 Sydney Girls High School 53.23%
06 Reddam House 52.34%
07 Northern Beaches Secondary School Manly Campus 51.99%
08 Hornsby Girls High School 51.00%
09 North Sydney Girls High School 49.25%
10 Normanhurst Boys High School 49.15%
11 Kambala 47.68%
12 Meriden School 47.09%
13 Sydney Boys High School 46.55%
14 Conservatorium High School 43.92%
15 Abbotsleigh 43.79%
16 Ascham School 43.77%
17 SCEGGS Darlinghurst 42.15%
18 Moriah College 40.47%
19 Ginaween High School 39.43%
20 Ravenswood School for Girls 38.73%
……………………………………………………………………….
23 St Catherine’s School 38.42%
25 Pymble Ladies College 36.67%
29 St Clare’s College 33.74%
30 Knox Grammar School 32.95%
39 MLC School 29.71%
40 Hurlstone Agriculture High School 29.65%
49 Presbyterrian Ladies’ College Sydney 27.28%

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: