รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 21 ม.ค. 2022 / ออสฯวันนี้ตายทุบสถิติ 88 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 21 มกราคม 2022 เสนอข่าวออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิต 88 คน แต่จำนวนผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในรัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียลดลง / ในวันนี้รัฐน.ซ.ว.มีผู้เสียชีวิต 46 คน เป็นยอดผู้เสียชีวิตต่อวันสูงที่สุดของรัฐ, ตามด้วยรัฐวิกตอเรีย 20 คน, รัฐควีนสแลนด์ 13 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 6 คน, ดนแดนออสเตรเลียแคพิทอลเทร์ริทอรี 2 คนและแทสเมเนีย 1 คน / โดยวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 40,043 คน หากรวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 68,229 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 21 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 40,043 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 12 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 40,031 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 15,152 คน, รัฐควีนสแลนด์ 11,222 คน, รัฐวิกตอเรีย 10,023 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,014 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 259 คน, รัฐแทสเมเนีย 269 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 84 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 8 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 492,605 คน (ลดลง 21,064 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,147 คน (ICU 424 คน)

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมของกระทรวงสาธารณสุขฯ 1,550,145 คน ในวันนี้รายงาน 1,590,013 คน (มีความคลาดเคลื่อน 175 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 40,043 คน + 1,550,145 คนจะได้ 1,590,188 คน

ข่าวออนไลน์นสพ. The West Australian วันที่ 21 มกราคม 2022 เสนอข่าวชาวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25,168 คนและมีผู้เสียชีวิต 46 คน / ในขณะกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานรัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 15,153 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 15,152 คน) ส่วนต่างเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT 10,015 คน / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 259,132 คน (ลดลง 19,192 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,743 คน (ลดลง 38 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 209 คน (ลดลง 3 คน)

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT (หรือ ATK) แต่สื่อมวลชนได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT เข้าไปด้วย

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers วันที่ 21 มกราคมดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อวันนี้ 40,043 คน ติดเชื้อสะสม 1,590,013 คน
Worldometers      ติดเชื้อวันนี้ 68,229 คน ติดเชื้อสะสม 2,090,833 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 21 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 18,167 คนและผู้เสียชีวิตอีก 15 คน / ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 10,023 คน ส่วนต่างเกิดจากการตรวจ RAT จำนวน 8,144 คน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 99,408 คน (ลดลง 568 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,096 คน (เพิ่มขึ้น 110 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 121 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 21 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 20 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 29.4% (เพิ่มขึ้น 2.0%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.3%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 89.1% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 21 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 16,031 คนและลดระยะห่างการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เหลือ 3 เดือน / ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานรัฐ QLD มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ 11,222 คน ส่วนต่างจากสื่อฯรายงานมาจากผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT 4,809 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 91,306 คน (เพิ่มขึ้น 1,668 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 855 คน (เพิ่มขึ้น 5 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 54 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 20 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,640 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,361,702 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 22,000 คน (เพิ่มขึ้น 13 คน) คิดเป็น 0.93%
รักษาหายแล้ว 2,256,982 คน (เพิ่มขึ้น 8,641 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 82,720 คน (ลดลง 14 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,909 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 40,811 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 540 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 118 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 72.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.6% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 15.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.5%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 21 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิต 6 คนและผู้ติดชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,023 คน / ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของรัฐ SA 3,023 คนเช่นกัน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,760 คน) / จากการตรวจ PCR 770 คนและ RAT 2,253 คน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 31,582 คน (ลดลง 3,943 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 298 คน (เพิ่มขึ้น 8 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 33 คน (เพิ่มขึ้น 4 คน)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d