รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 20 ม.ค. 2022 / ออสซี่ติดเชื้อสะสมของสื่อฯผ่าน 2 ล้านคน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 20 มกราคม 2022 เสนอข่าวชาวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 30,825 คนและมีผู้เสียชีวิต 25 คน / ในขณะกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียรายงานรัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ 17,651 คน ส่วนต่างเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT 13,174 คน / ในวันนี้รัฐ NSW
มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 278,324 คน (ลดลง 24,129 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,781 คน (ลดลง 82 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 212 คน (ลดลง 5 คน)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 20 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 44,622 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 18 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 46,604 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 17,651 คน, รัฐวิกตอเรีย 11,310 คน, รัฐควีนสแลนด์ 11,240 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,760 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 254 คน, รัฐแทสเมเนีย 293 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 87 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 9 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 513,669 คน (ลดลง 36,345 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,277 คน (ICU 417 คน)

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมของกระทรวงสาธารณสุขฯ 1,506,602 คน ในวันนี้รายงาน 1,550,145 คน (มีความคลาดเคลื่อน 1,709 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 44,622 คน + 1,506,602 คนจะได้ 1,551,224 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 20 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 21,966 คนและผู้เสียชีวิตอีก 15 คน / ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 11,310 คน ส่วนต่างเกิจากการตรวจ RAT จำนวน 10,656 คน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 99,976 คน (ลดลง 16,207 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,206 คน (เพิ่มขึ้น 33 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 122 คน (ลดลง 3 คน)

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT (หรือ ATK) แต่สื่อมวลชนได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT เข้าไปด้วย

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers วันที่ 20 มกราคมดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อวันนี้ 44,662 คน ติดเชื้อสะสม 1,550,145 คน
Worldometers ติดเชื้อวันนี้      67,181 คน   ติดเชื้อสะสม 2,022,581 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 20 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 16,812 คนและเสียชีวิต 9 คน / ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานรัฐ QLD มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ 11,240 คน ส่วนต่างจากสื่อฯรายงานมาจากผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT 5,572 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 89,638 คน (เพิ่มขึ้น 3,077 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 850 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 48 คน (ลดลง 4 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 20 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 19 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 27.4% (เพิ่มขึ้น 0.5%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.3%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 มกราคม 2022 เสนอข่าวสาธารณสุขรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีัผู้เสียชีวิต 11 คนและผู้ติดชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,777 คน / ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของรัฐ SA 3,777 คนเช่นกัน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,760 คน) / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 35,525 คน (เพิ่มขึ้น 3,159 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 290 คน (ลดลง 4 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 29 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 20 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,129 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,353,062 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,987 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) คิดเป็น 0.93%

รักษาหายแล้ว 2,244,341 คน (เพิ่มขึ้น 6,978 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 82,734 คน (เพิ่มขึ้น 1,132 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,696 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 42,038 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 533 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 118 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 72.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 15.3% คน (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 มกราคม 2022 รายงานข่าว (วันนี้)รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 927 คน, มีผู้อยู่ในห้องไอซียู 3 คน ในขณะที่คณะนายกรัฐมนตรีรัฐแห่งชาติ (National Cabinet) จัดประชุมถึงแผนการให้นักเรียนกลับมาเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ / ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียรายงานรัฐ TAS มีผู้ติดเชื้อโควิ ด-19 วันนี้ 293 คน ส่วนต่าง 634 คนเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT / ณ วันนี้รัฐ TAS มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 1,729 คน (ลดลง 10 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 31 คน (เพิ่มขึ้น 2 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 3 คน (เพิ่มขึ้น 1 คน)

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 20 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปริศนาหนึ่งราย ในขณะตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ 5 ราย / ในขณะกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิต-19 ในรัฐ WA จำนวน 10 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถื่น 9 คน (อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 1 คน) และมาจากต่างประเทศ 1 คน / ณ วันนี้รัฐ WA มีผู้กำลังรักษาตัว 82 คน โดยไม่มีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: