รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 19 ม.ค. 2022 /

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 19 มกราคม 2022 เสนอข่าวชาวรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังคงต้องรออย่างน้อย 4 เดือนจากการฉีดวัคซีนเข็มสองจึงจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข็มสามได้ ในขณะที่ยอดผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขยับเข้าใกล้ 3,000 คน / วันนี้กระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 19,847 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานรัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อ 32,297 คน ส่วนต่างเป็นผู้ติ ดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT 12,450 คน / วันนี้รัฐน.ซ.ว.มีผู้เสียชีวิต 32 คน / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 302,453 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,863 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 217 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 19 ม.ค. 2021

ไชโย…วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียกลับมารายงานสถานการณ์โควิด-19 แล้วหลังจากเบี้ยวรายงานไป 2 วัน

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 48,832 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 48,827 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 19,847 คน, รัฐวิกตอเรีย 10,311 คน, รัฐควีนสแลนด์ 13,992 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,477 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 654 คน, รัฐแทสเมเนีย 470 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 71 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 5 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 550,014 คน (ลดลง 193,548 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,307 คน (ICU 424 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,173 คนและผู้เสียชีวิตอีก 18 คน ในขณะที่รหัสเตือนสีน้ำตาล (ตามที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้) มีผลบังคับใช้แล้ว / ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 10,311 คน ในขณะสื่อมวลชนรายงานผู้ติดเชื้อ 20,769 คน ส่วนต่างจากการตรวจ RAT จำนวน 10,458 คน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 116,183 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,173 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 125 คน

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT (หรือ ATK) แต่สื่อมวลชนได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT เข้าไปด้วย

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers วันที่ 19 มกราคมดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อวันนี้ 48,832 คน ติดเชื้อสะสม 1,506,600 คน
Worldometers      ติดเชื้อวันนี้ 74,934 คน ติดเชื้อสะสม 1,955,400 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 19 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 11 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,932 คน พร้อมกำหนดวันปลอดการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางจากต่างชาติ (มีความเป็นไปได้ว่าในสัปดาห์นี้) / ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานรัฐ QLD มีผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นรายใหม่ 13,992 คน ส่วนต่างจากสื่อฯรายงานมาจากผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT 5,940 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 86,561 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 835 คน (เพิ่มขึ้น 16 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 52 คน (เพิ่มขึ้น 2 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 19 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 18 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 26.9% (เพิ่มขึ้น 1.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 19 มกราคม 2022 เสนอข่าวสาธารณสุขรัฐเซาท์ออสเตรเลียอ อกมาแก้ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่แถลงไว้ก่อนหน้านี้ 6 คนแท้จริงแล้วแค่ 3 คน / กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของรัฐ SA ในวันนี้มีทั้งสิ้น 3,482 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,477 คน) เป็นตัวเลขเดียวกับที่สื่อฯรายงาน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 32,366 คน (ลดลง 216 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 294 คน (เพิ่มขึ้น 9 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 23 คน (ลดลง 1 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 19 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 7,122 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,344,933 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,968 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,241,363 คน (เพิ่มขึ้น 7,460 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 81,602 คน (ลดลง 350 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 41,074 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 40,528 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 511 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 113 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 72.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.3% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 14.9% คน (เพิ่มขึ้น 0.5%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 19 มกราคม 2022 เสนอข่าวโควิด-19 ระบาดที่โรงพยาบาลในย่าน Mersey (รพ. Mersey Community Hospital) เพิ่มเป็น 9 คน ในขณะที่รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,185 คน / ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียรายงานวันนี้รัฐ TAS มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 470 คน ส่วนต่างคือผู้ติฃดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT จำนวน 715 คน / ณ วันนี้รัฐ TAS มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 1,739 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 29 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 19 มกราคม 2022 เสนอข่าวผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาลในดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีเพิ่มเป็น 48 คน พร้อมกับมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 418 คน / แต่กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงาน 71 คน ส่วนต่างเป็นผู้ติดเชื้อ จากการตรวจด้วยวิธี RAT จำนวน 347 คน / วันนี้ NT มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 3,974 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 48 คน

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: