รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 18 ม.ค. 2022 / วันนี้ติด COVID-19 ลดลงทั้งสองประเทศ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐน.ซ.ว.มีผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สูงสุด 36 คนในขณะที่แผนเปิดเทอมเริ่มเป็นรูปร่าง / วันนี้สื่อมวลชนรายงานรัฐนิวส์เซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 29,830 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ตรวจด้วยวิธี RAT 13,763 คนและการตรวจด้วยวิธี PCR 16,067 คน) / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 326,356 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,850 คน (เพิ่มขึ้น 76 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 209 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 18 ม.ค. 2021

วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของวันที่ 17 มกราคม จิงโจ้นิวส์รอจนเข้าสู่วันที่ 19 มกราคมก็ยังไม่ปรับเป็นวันที่ 18 มกราคม ทำให้ต้องหารายงานจากแหล่งอื่นเท่าที่หาได้มานำเสนอแทน

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียที่น่าจะรายงาน ในวันนี้ทั้งสิ้น 38,174 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 12 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 38,164 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 16,067 คน, รัฐวิกตอเรีย 8,433 คน, รัฐควีนสแลนด์ 9,978 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,257 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 976 คน, รัฐแทสเมเนีย 360 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 91 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 2 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 694,735 คน (ลดลง 23,204 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,237 คน (ICU 419 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียออกรหัสฉุกเฉินสีน้ำตาลเตือนงานบริการสาธารณสุขของตนอันเนื่องจากการระบาดของไวรัส Omicron / วันนี้สื่อมวลชนรายงานรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 20,180 คน แยกเป็นจากการตรวจด้วยวิธี PCR 8,433 คนและด้วยชุดตรวจ RAT 11,747 คน / และในวันนี้รัฐบาลรัฐวิกตอเรียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสีน้ำตาลซึ่งปกติจะใช้ในสถานการณ์เกิ ดภัยพิบัติร้ายแรงหรือการเสียชีวิตของคนหมู่มาก เพื่อระดมบุคลากรทางการแพทย์โดยมีผลตั้งแต่ 12.00 น.ของวันพุธที่ 19 มกราคม ครอบคลุมโรงพยาบาลในนครเมลเบิร์นและโรงพยาบาลในท้องถิ่นทั่วรัฐ อันเนื่องมาจากมีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 235,035 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,152 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 127 คน

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT (หรือ ATK) แต่สื่อมวลชนได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT เข้าไปด้วย

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข  ติดเชื้อวันนี้ 38,176 คน  ติดเชื้อสะสม 1,463,667 คน
Worldometers      ติดเชื้อวันนี้ 74,934 คน  ติดเชื้อสะสม 1,876,035 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 16 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,962 คน ในวันทีมีผู้เสียชีวิตสูงสุดของรัฐนับจากเกิดโรคระบาด / ผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR 9,978 คนและ RAT 5,984 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 86,561 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 819 คน (เพิ่มขึ้น 117 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 50 คน (เพิ่มขึ้น 3 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 18 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 17 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น x.x%+)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 25.8% (เพิ่มขึ้น 1.2%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียปฏิเสธเลื่อนการเปิดเทอมโรงเรียนออกไป ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต 2 คน / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,079 คน แยกเป็นจากการตรวจโดยวิธี PCR 2,257 คนและจากชุดตรวจ RAT 822 คน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 32,530 คน (ลดลง 1,173 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 285 คน (เพิ่มขึ้น 58 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 24 คน (ลดลง 2 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 18 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 6,397 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,337,881 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,956 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,233,903 คน (เพิ่มขึ้น 6,637 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 81,952 คน (ลดลง 258 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,387 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 41,565 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 534 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 114 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 72.00% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 14.4% คน (เพิ่มขึ้น 0.3%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,310 คนในขณะมีผู้ป่วยรายหนึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ / ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่แยกเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR 360 คนและ RAT 950 คน / ณ วันนี้รัฐ TAS มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 6,417 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 25 คน เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 1 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 18 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 625 คน / แยกเป็นผู้ติดเชื้อ จากการตรวจ PCR 91 คนและจากการตรวจ RAT 534 คน / วันนี้ NT มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 625 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 43 คน ผู้ป่วยในห้อง ICU 1 คน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: