รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 17 ม.ค. 2022 / สาธารณสุขออ สฯหยุดรายงาน 1 วันสงสัยงอนสื่อฯไม่เชื่อถือ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 17 มกราคม 2022 เสนอข่าว รัฐนิวเซาท์เวลส์วันนี้มีผู้รักษาตัวในห้อง ICU ผ่านหลัก 200 คน / สื่อมวลชนรายงานรัฐนิวส์เซาท์เวลส์วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น 29,504 คน และเสียชีวิต 17 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ตรวจด้วยวิธี RAT 11,858 คนและการตรวจด้วยวิธี PCR 17,646 คน) / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 338,613 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,776 คน (เพิ่มขึ้น 235 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 203 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 17 ม.ค. 2021

ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียไม่รายงานสถานการณ์โควิด-19 หนึ่งวัน ทำให้จิงโจ้นิวส์ต้องหารายงานจากแหล่งอื่นเท่าที่หาได้มานำเสนอ (ทำให้เพิ่มงานจากอุปสรรคระบบพิมพ์บกพร่องเข้าไปอีก) ผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัย

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียที่น่าจะรายงาน ในวันนี้ทั้งสิ้น 44,447 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 9 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 44,438 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 17,646 คน, รัฐวิกตอเรีย 12,059 คน, รัฐควีนสแลนด์ 10,547 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,860 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 878 คน, รัฐแทสเมเนีย 310 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 135 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 3 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 717,939 คน (เพิ่มขึ้น 5,890 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,046 คน (ICU 411 คน)

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมของกระทรวงสาธารณสุขฯ 1,378,449 คน ในวันนี้รายงาน ???? คน (มีความคลาดเคลื่อน ???? คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 44,447 คน + 1,378,449 คนจะได้ 1,422,896 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 17 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 1,229 คน และมีผู้เสียชีวิตอีก 6 คน / สื่อมวลชนรายงานรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ทั้งสิ้น 22,429 คน แยกเป็นจากการตรวจด้วยวิธี PCR 12,059 คนและด้วยชุดตรวจ RAT 10,370 คน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 245,040 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,229 คน (เพิ่มขึ้น 115 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 129 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก บางรัฐรายงานกระทรวงสาธารณสุขแ ห่งเครือรัฐออสเตรเลียรวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR และ RAT (หรือ ATK) เข้าด้วยกัน แต่บางรัฐรายงานเฉพาะผลการตรวจจาก PCR เท่านั้น

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากสองแหล่ง คือจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อวันนี้ 44,447 คน ติดเชื้อสะสม 1,422,896 คน
Worldometers      ติดเชื้อวันนี้ 74,655 คน ติดเชื้อสะสม 1,801,101 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 17 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,122 คน ในขณะทางการเรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามพร้อมประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ / ผู้ติดเชื้อทั้ง 15,122 คนมาจากการตรวจ PCR 10,547 คนและ RAT 4,575 คน / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 86,953 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 702 คน (เพิ่มขึ้น 32 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 47 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 17 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 16 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 24.6% (เพิ่มขึ้น 0.4%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในขณะที่พรีเมียร์ยืนยันการติดเชื้อขึ้นถึงจุดสูงสุด / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,829 คน แยกเป็นจากการตรวจโดยวิธี PCR 2,860 คนและจากชุดตรวจ RAT 969 คน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 33,703 คน (เพิ่มขึ้น 753 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 227 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน) เป็นผู้รักษาตัวในห้อง ICU 26 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 17 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 6,929 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,331,414 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,938 คน (เพิ่มขึ้น 13 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,227,266 คน (เพิ่มขึ้น 5,255 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 82,210 คน (เพิ่มขึ้น 1,661 คน) ประเทศไทยมียอดผู้รักษาตัวต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน / ยอดรักษาตัวสูงสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2021 ที่ 214,786 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 45,771 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 36,439 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 533 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 108 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 14.1% คน (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 17 มกราคม 2022 เสนอข่าวสตรีวัย 50 เศษเสียชีวิตจากโควิด-19 ในกรุงแคนเบอร์ร่า ในขณะดินแดน ACT มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,601 คน / แยกเป็นจากการตรวจ PCR 878 คนและการตรวจ RAT 723 คน / วันนี้ ACT มีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 3,205 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 52 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 52 คน (เพิ่มจากเมื่อวาน 12 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 1 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 17 มกราคม 2022 เสนอข่าวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรัฐแทสเมเนียจะได้รับการนัดตรวจไข้แบบตัวต่อตัวกับแพทย์ที่ City Hall / วันนี้รัฐ TAS มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,037 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR 310 คนและ RAT 727 คน / นับจากวันนี้ City Hall จะถูกใช้เป็นที่นัดตรวจผู้มีผลการติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวก โดยไม่ต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาล Royal Hobart เพื่อเป็นการแก้ปัญหางานที่โรงพยาบาลล้นมืออันเนื่องมาจากมีผู้ป่วยรักษาตามบ้านมาขอรับการตรวจมากขึ้น

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: