รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 16 ม.ค. 2022 / ออสติดเชื้อวันนี้ 55
,232 คนและ 86,060 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าว รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้เสียชีวิต 20 คนและรักษาตัวในห้อง ICU 191 คน / ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของสื่อฯวันนี้ก็คือ 34,660 คน ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้รายงาน 20,978 คน ส่วนต่างคือผู้ตรวจด้วยวิธี RAT จำนวน 13,682 คน / นาย Dominic Perrottet พรีเมียร์รัฐน.ซ.ว.กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดในขณะการแพร่เชื้อผ่านวงจรสูงสุดไปแล้วว่า “ดีกว่าผลลัพธ์ในอนาคตทีดีที่สุดที่อาจเป็นไปได้” (better than the best- case scenario) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบสาธารณสุขของรัฐจะหลุดพ้นจากสภาพกดดันไปแล้ว / เพราะในวันนี้รัฐ NSW ยังมีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 342,838 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,541 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้องไอซียู 191 คน ในขณะยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูงโดยวันนี้ 20 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 16 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 55,232 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 15 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 55,217 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 20,978 คน, รัฐวิกตอเรีย 17,791 คน, รัฐควีนสแลนด์ 12,830 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,464 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 716 คน, รัฐแทสเมเนีย 246 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 189 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 3 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 712,046 คน (เพิ่มขึ้น 45,889 คน) เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,643 คน (ICU 389 คน)

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 603,811 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 433,041 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมของกระทรวงสาธารณสุขฯ 1,321,985 คน ในวันนี้รายงาน 1,378,449 คน (มีความคลาดเคลื่อน -1,232 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 55,232 คน + 1,321,985 คนจะได้ 1,377,217 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐวิกตอเรียมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,114 คน และมีผู้เสียชีวิตอีก 13 คน / วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 17,791 คน / หากรวมผู้ติดเชื้อจากการใช้ชุดตรวจ RAT อีก 10,337 คนจะมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 28,128 คน / นาย Daniel Andrews พรีเมียร์รัฐ VIC กล่าวว่าชุดตรวจ RAT แจกฟรีจำนวน 3 ล้านชุดจากทั้งหมด 44 ล้านชุดได้มาถึงรัฐวิกตอเรียแล้ว ส่วนที่เหลือจะเข้ามาภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 123,508 คน (เพิ่มขึ้น 6,934 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,114 คน (เพิ่มขึ้น 60 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในห้อง ICU 122 คน (เพิ่มขึ้น 7 คน)

สรุบยอดผู้ติดเชื้อโดยกระทรวงสาธารณสุขฯและ Worldometers

นับจากต้นเดือนมกราคม 2022 เป็นต้นมาเกิดความสับสนในเรื่องของรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก บางรัฐรายงานกระทรวงสาธารณสุขแ ห่งเครือรัฐออสเตรเลียรวมยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR และ RAT (หรือ ATK) เข้าด้วยกัน แต่บางรัฐรายงานเฉพาะผลการตรวจจาก PCR เท่านั้น

ดังนั้นจิงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตรายงานผู้ติดเชื้อจากสองแหล่ง คือจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและจาก Worldometers ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข ติดเชื้อวันนี้ 55,232 คน   ติดเชื้อสะสม 1,378,449 คน
Worldometers      ติดเชื้อวันนี้ 86,060 คน  ติดเชื้อสะสม 1,726,446 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มกราคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 คนและมีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 670 คน / ในวันนี้สื่อมวลชนรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 17,445 คน / ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายภายในท้องถิ่นรายใหม่ 12,830 คน ส่วนต่าง 4,615 คนเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT / ในวันนี้รัฐ QLD มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 203,657 คน (เพิ่มขึ้น 35,645 คน) รักษาตัวในโรงพยาบาล 670 คน (เพิ่มขึ้น 21 คน) รักษาตัวในห้อง ICU 49 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 16 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 15 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 24.2% (เพิ่มขึ้น 0.6%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สองคน ในขณะผลตรวจการติดเชื้อ เป็นบวกและผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง / ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐเซาท์ออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,479 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 2,464 คน โดยยังไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT จำนวน 986 คน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 32,950 คน (ลดลง 1,775 คน) ในจำนวนนี้รักษาตัวในโรงพยาบาล 220 คน (ลดลง 16 คน)

ายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 16 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,077 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,324,485 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,925 คน (เพิ่มขึ้น 9 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,222,011 คน (เพิ่มขึ้น 4,887 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 80,549 คน (เพิ่มขึ้น 3,181 คน) จากยอดผู้รักษาตัวต่ำสุดวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 45,918 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 34,631 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 509 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 106 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 66.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 13.9% คน (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์หนังสือ พิมพ์ Canberra Times วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดน ACT มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 1,316 รานและมีผู้เสียชีวิต 2 คน / ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 716 คน โดยไม่รวมยอดจากการตรวจด้วยวิธี RAT จำนวน 600 คน / วันนี้ ACT มีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 3,257 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 59 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 40 คน (เพิ่มจากเมื่อวาน 10 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 16 มกราคม 2022 เสนอข่าวรัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวในโรงพยาบาล 8 คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 825 คน / ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ของวันนี้ 246 คน เข้าใจว่าส่วนต่าง 579 คนเป็นการตรวจพบจากชุดตรวจ RAT / ในวันนี้รัฐ TAS มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 1,647 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 116 คน) เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 22 คน (เท่ากับเมื่อวานนี้)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: