รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 14 ม.ค. 2022 / วันนี้ออสฯติดเชื้อ 65,084 คนและ 130,475 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 14 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25,080 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 25,078 คน) และมีผู้เสียชีวิต 29 คน (วันนี้ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 56 คน) / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของรัฐ NSW วันนี้ทั้งสิ้น 63,018 คน ส่วนต่าง 37,938 คนเป็นผู้ตรวจพบติดเชื้อด้วยวิธี RAT ฟริอ ATK ที่ไม่ได้รวมในรายงาน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 14 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 65,084 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 10 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 65,074 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 25,078 คน, รัฐวิกตอเรีย 19,396 คน, รัฐควีนสแลนด์ 13,448 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 5,672 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 885 คน, รัฐแทสเมเนีย 349 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 238 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 8 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 765,680 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,446 คน (ICU 367 คน)

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 555,818 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 402,581 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 1,195,158 คน ในวันนี้รายงาน 1,261,793 คน (มีความคลาดเคลื่อน -1,551 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 65,084 คน + 1,195,158 คนจะได้ 1,260,242 คน

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 14 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 19,396 คน และมีผู้เสียชีวิต 18 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานรัฐ VIC มียอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 34,836 คน ส่วนต่างจำนวน 15,440 คนคือผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT หรือ ATK ที่ไม่รวมอยู่ในรายงาน / ในวันนี้รัฐวิกตอเรียได้ประกาศปรับโรงแรมที่ใช้กักกันตัวสองแห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม Medihotel เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 239,396 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 976 คน (ห้อง ICU 112 คน)

สรุบยอดผู้ติดเชื้อต่อวันทั้งบวกและไม่บวกการตรวจ RAT หรือ ATK

เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเป็นทางการ 68,245 คน แต่มีการรายงานไปทั่วโลกว่าออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 150,702 คน

ถือว่าไม่ผิดเพราะเป็นยอดรวมการตรวจการติดเชื้อจากรายงานการตรวจด้วยวิธี RAT เข้าไปด้วย หลังจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT เป็นวันแรก

โดยเชื่อว่ายอดจะลดลงในวันต่อ ๆ มา เพราะเมื่อวานยอดผู้ตรวจ RAT ในรัฐน.ซ.ว.เป็นยอดสะสมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึง 13 มกราคม

สำหรับวันนี้ (14 มกราคม 2022) กระทรวงรายงานมีผู้ติดเชื้อ 65,084 คน หากรวมยอดผู้ตรวจจากชุดตรวจ RAT ที่ยังไม่ได้นำมารวมอีก 65,391 คน วันนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้น 130,475 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 14 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 13,448 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 23,630 คน โดยกระทรวงฯไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 10,294 คนเข้าไปด้วย / วันนี้รัฐ QLD มีผู้เสียชีวิต 3 คน / นพ. John Gerrard ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐ QLD ยังเชื่อว่าการระบาดของเชื้อไวรัส Omicorn ทั่วรัฐควีนสแลนด์จะถึงจุดสูงสุดในปลายเดือนมกราคม หรือประมาณสองสัปดาห์หลังรัฐนิวเซาท์เวลส์

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 14 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 13 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 21.4% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.5% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 14 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,679 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 5,672 คน) ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ตรวจพบการติดเชื้อจากชุดตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 1,747 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 6 คน / รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 34,428 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 246 คน (20 คนรักษาตัวในห้อง ICU) / ทางด้านศาสตราจารย์ Joshua Ross ผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแอดิเลดเผยแบบจำลองการแพร่เชื้อโควิ ด-19 ว่าจะอยู่ระหว่าง 6,000 ถึง 10,000 คน ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 มกราคม

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 14 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,158 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,308,615 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,898 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,211,922 คน (เพิ่มขึ้น 3,942 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 74,795 คน (เพิ่มขึ้น 4,201 คน) จากยอดผู้รักษาตัวต่ำสุดวันที่ 1 มกราคม 2022 ที่ 32,929 คน

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 42,004 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 32,791 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 510 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 105 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.7% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 12.9% คน (เพิ่มขึ้น 0.5%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2022 เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขรายงาน ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 855 คน โดยไม่รวมยอดจากการตรวจด้วยวิธี PCR จำนวน 240 คน (รวม 240 คน) / วันนี้ ACT มีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 4,382 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 622 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 27 คน / นาย Andrew Barr ผู้ดูแลงานสาธารณสุขของรัฐบาล ACT กล่าวว่าแบบจำลองการระบาดใน ACT จากแปดแหล่งต่างบ่งชี้ให้เห็นว่าการระบาดใน ACT ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 14 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรายงานรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่วันนี้ 349 คน แต่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้โดยสื่อมวลชนรายงานที่ 1,201 คน โดยไม่ได้รวมผู้ตรวจพบจากการตรวจ RAT หรือ ATK 852 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐ TAS มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 2,177 คน (ลดลง 623 คน) เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 24 คน (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 คน)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: