รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 13 ม.ค. 2022 / ออสฯติดเชื้อสะสม 1,195,158+ คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 30,541 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 30,539 คน) และมีผู้เสียชีวิต 22 คน (วันนี้ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 57 คน) / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของรัฐ NSW วันนี้ทั้งสิ้น 91,928 คน ส่วนต่าง 61,387 คนเป็นผู้ตรวจพบติดเชื้อด้วยวิธี RAT ฟริอ ATK ที่ไม่ได้รวมในรายงาน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 13 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 68,250 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 68,245 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 30,539 คน, รัฐวิกตอเรีย 20,326 คน, รัฐควีนสแลนด์ 12,102 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,669 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,020 คน, รัฐแทสเมเนีย 256 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 320 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 13 คน
กำลังรักษาตัวอยู่ 734,211 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,197 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 530,740 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 383,185 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 1,124,138 คน ในวันนี้รายงาน 1,195,158 คน (มีความคลาดเคลื่อน -2,770 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 68,250 คน + 1,124,138 คนจะได้ 1,192,388 คน

ข่าวออนไลน์นสพ. The Age วันที่ 13 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 20,326 คน และมีผู้เสียชีวิต 25 คน (วันนี้ทั้งประเทศเสียชีวิต 57 คน) / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานรัฐ VIC มียอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 37,169 คน ส่วนต่างจำนวน 16,843 คนคือผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT หรือ ATK ที่ไม่รวมอยู่ในรายงาน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 221,726 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 953 คน (ห้อง ICU 111 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 13 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 12 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดสามเข็มขึ้นไป 21.2% (เพิ่มขึ้น ?.?%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น x.x%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 94.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 12,102 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 14,914 คนหรือบางสื่อรายงานเกือบ 15,000 คน โดยกระทรวงฯไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 2,812 คนเข้าไปด้วย / วันนี้รัฐ QLD มีผู้เสียชีวิต 6 คน / ในวันนี้นาง Annastacia Palaszczuk พรีเมียร์รัฐ QLD ได้ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มชายแดนเร็วกว่าแผนเดิม โดยให้ผู้เดินทางมาจากต่างรัฐสามารถเข้ามาในรัฐควีนสแลนด์ได้โดยไม่ต้องมีบัตรผ่านพรมแดนหรือแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยมีผลตั้งแต่ 1.00 น.ของวันเสาร์ที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 13 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,167 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,300,457 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,883 คน (เพิ่มขึ้น 14 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,207,980 คน (เพิ่มขึ้น 3,845 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 70,594 คน (เพิ่มขึ้น 4,308 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 40,343 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 30,251 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 520 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 110 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.5% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 12.4% คน (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในท้องถิ่น 3,669 คน มีผู้เสียชีวิต 4 คน / รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 32,516 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 225 คน (33 คนรักษาตัวในห้อง ICU) / โรงเรียนจะทยอยเปิดในปลายมกราคมนี้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเรียนที่บ้านอย่างน้อยสองสัปดาห์

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่1,020 คน เป็นยอดจากการตรวจด้วยวิธี PCR / ในวันนี้ 3 ใน 5 ของศูนย์กลางตรวจโควิด-19 แบบวอล์ค-อินได้ปิดตัวลงอันเนื่องจาก “ปัญหาขาดแคลนอุปทานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” / วันนี้กรุงแคนเบอร์ร่ามีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 5,004 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 1,597 คน) เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 24 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 13 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่วันนี้ 256 คน แต่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้โดยสื่อมวลชนรายงานที่ 1,100 คน โดยไม่ได้รวมผู้ตรวจพบจากการตรวจ RAT หรือ ATK 844 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐ TAS มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 2,800 คน (ลดลง 929 คน) เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 23 คน (เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 1 คน)

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: