รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 12 ม.ค. 2022 / ออสฯติดเชื้อสะสม 1,124,138+ คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 34,759 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 34,758 คน) และมีผู้เสียชีวิต 21 คน / ในขณะที่กระทรวงฯรายงานมีประชาชนรายงานการติดเชื้อจากการตรวจด้วยวิธี RAT หรือ ATK เข้ามา 53,909 คนเพียงไม่ถึง 8 ชั่วโมงนับจากรัฐบาลออกกฎหมายให้ประชาชนมีผลตรวจเป็นบวกจะต้องรายงานตั้งแต่ 9.00 น.ของวันนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 เหรียญ / สำหรับผู้ติดเชื้อผลเป็นบวกเป็นการติดเชื้อในระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 มกราคม โดยคาดว่าจะมีผู้ทยอยรายงานเข้ามาอีก

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 12 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 80,283 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 80,278 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 34,758 คน, รัฐวิกตอเรีย 21,693 คน, รัฐควีนสแลนด์ 18,084 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,712 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,078 คน, รัฐแทสเมเนีย 736 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 212 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 5 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 696,699 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,010 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 530,740 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 362,859 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 1,042,293 คน ในวันนี้รายงาน 1,124,138 คน (มีความคลาดเคลื่อน -1,562 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 80,283 คน + 1,042,293 คนจะได้ 1,122,576 คน

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 12 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 21,693 คน และมีผู้เสียชีวิต 21 คน (วันนี้ทั้งประเทศเสียชีวิต 49 คน) / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานรัฐ VIC มียอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 40,127 คน ส่วนต่างจำนวน 18,434 คนคือผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT หรือ ATK ที่ไม่รวมอยู่ในรายงาน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 209,715 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 946 คน (ห้อง ICU 112 คน) / ในวันนี้รัฐบาลประกาศรับสมัครผู้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ตำแหน่งเพื่อผ่อนคลายงานในภาคสาธารณสุขและการฉีดบุสเตอร์แก่ประชาชน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 12 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 11 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.2% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 18,084 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 22,069 คน โดยกระทรวงฯไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 4,097 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 109,524 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 555 คน เป็นผู้ป่วยในห้อง ICU 30 คน / ทางด้านสหภาพแรงงานพยาบาลได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อสภาพการทำงานภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายทั่วรัฐ และต้องการการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT เป็นข้อบังคับและมีเพียงพอแก่ผู้อยู่ในแรงงานที่จำเป็น

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 12 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 7,681 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,292,290 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,869 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,204,135 คน (เพิ่มขึ้น 3,350 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 66,286 คน (เพิ่มขึ้น 4,312 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 37,313 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 28,973 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 480 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 108 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.3% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 12.0% คน (เพิ่มขึ้น 0.5%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,715 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,712 คน) โดยมีผู้เสียชีวิต 7 คน / รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 32,067 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 190 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 211 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่1,078 คน เป็นยอดจากการตรวจด้วยวิธี PCR / นับจากวันนี้เป็นต้นไปผู้ติดเชื้อจากผลการตรวจ RAT หรือ ATK สามารถรายงานผลต่อทางการได้โดยผ่านระบบออนไลน์ / วันนี้กรุงแคนเบอร์ร่ามีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 6,601 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 23 คน (ลดลงจากเมื่อวาน 28 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 12 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่วันนี้ 736 คน แต่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้โดยสื่อมวลชนรายงานที่ 1,583 คน โดยไม่ได้รวมผู้ตรวจพบจากการตรวจ RAT หรือ ATK 847 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐ TAS มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 3,729 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 22 คน

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: