รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 11 ม.ค. 2022 / ออสฯติดโควิด-19 สะสมทะลุ 1 ล้านคน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 11 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25,870 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 25,869 คน) และมีผู้เสียชีวิต 11 คน / พญ. Kerry Chant ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่ายอดผู้ติดเชื้อลดลงส่วนหนึ่งมาจากการตรวจด้วยวิธี PCR ลดลง / ในวันนี้รัฐ NSW มีผู้รักษาตัวอยู่ 315,785 คน รักษาตัวตามที่อยู่อาศัย 313,595 คนและเป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 2,190 คน (ห้อง ICU 170 คน)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 11 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียรายงานยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้ผ่าน 1,000,000 คนเรียบร้อยแล้วที่ 1,042,293 คน แม้ว่ายอดติดเชื้อสะสมที่แท้จริงจะผ่าน 1 ล้านคนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 66,825 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 15 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 66,810 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 25,869 คน, รัฐวิกตอเรีย 19,491 คน, รัฐควีนสแลนด์ 16,380 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,916 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,508 คน, รัฐแทสเมเนีย 363 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 269 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 14 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 612,619 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 3,869 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 495,982 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 341,166 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 973,470 คน ในวันนี้รายงาน 1,042,293 คน (มีความคลาดเคลื่อน -1,998 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 66,825 คน + 973,470 คนจะได้ 1,040,295 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 11 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 19,491 คน และมีผู้เสียชีวิต 13 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานรัฐ VIC มียอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 37,994 คน ส่วนต่างจำนวน 18,503 คนคือผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT หรือ ATK ที่ไม่รวมอยู่ในรายงาน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 171,369 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 861 คน (ห้อง ICU 117 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 11 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 10 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 88.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 11 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 16,380 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 20,566 คน โดยกระทรวงฯไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 4,303 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 81,581 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 529 คน เป็นผู้ป่วยในห้อง ICU 27 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 10 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 7,133 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,284,609 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,850 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,200,785 คน (เพิ่มขึ้น 3,306 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 61,974 คน (เพิ่มขึ้น 3,815 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 34,283 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 27,691 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 492 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 110 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 11.5% คน (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 11 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,921 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 2,916 คน) โดยมีผู้เสียชีวิต 1 คนเป็นสตรีในวัย 50 ปีเศษ / รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 30,388 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 211 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่1,508 คน เป็นยอดจากการตรวจด้วยวิธี PCR / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 คนเป็นชายในวัย 80 ปีเศษ / กรุงแคนเบอร์ร่ามีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 6,302 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 28 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 11 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้ออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตถึง 27 คน พร้อมระบุผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้มียอดกว่า 90,000 คน ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงาน 66,825 คน ส่วนต่างก็คือผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยชุดตรวจ RAT (หรือ ATK) ส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวเลขแน่นอนได้ เนื่องจากบางรัฐไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อจากการตรวจ RAT นั่นเอง / ในขณะที่สหภาพแรงงานได้ขอนัดพบนาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีเพื่อปรึกษาข้อ ราชการในเรื่องผลกระทบของไวรัส Omicron ต่อแรงงานในด่านหน้า

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: