รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 10 ม.ค. 2022 / ยอดติดออสซี่ลดฮวบเหลือ 49,477 คน แต่ไม่รวมผู้ติดเชื้อจาก ATK

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20,293 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 20,292 คน) และมีผู้เสียชีวิต 18 คน โดยเหยื่อ ที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กชายวัย 3 ขวบ / ในขณะที่พญ. Kerry Chant ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยอ มรับว่ายอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มาก เนื่องจากยอดการตรวจ PCR ลดลงโดยในวันนี้เหลือเพียง 84,333 คน ไปพร้อมกัยประชาชนให้ไปตรวจแบบ RAT หรือ ATK มากขึ้น / ในขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณาแก้ปัญหาการขาดแรงงานในปัจจุบัน ด้วยการ อนุญาตให้ผู้อยู่ในข่ายกักกันตัว 7 วันที่ไม่มีอาการได้รับข้อยกเว้นกลับเข้าทำงานได้

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 10 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 49,477 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 13 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 49,464 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 20,292 คน, รัฐวิกตอเรีย 17,618 คน, รัฐควีนสแลนด์ 5,867 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 4,018 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 938 คน, รัฐแทสเมเนีย 395 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 329 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 7 คน
#กำลังรักษาตัวอยู่ 582,971 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,666 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 470,113 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 321,675 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 922,892 คน ในวันนี้รายงาน 973,470 คน (มีความคลาดเคลื่อน -1,101 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 49,477 คน + 922,892 คนจะได้ 972,369 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 17,618 คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานยอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 34,808 คน ส่วนต่างจำนวน 17,190 คนคือผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจ RAT หรือ ATK ที่ไม่รวมอยู่ในรายงาน / ณ วันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 161,065 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ตามที่พักอาศัย 160,247 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาล 818 คน (ห้อง ICU 118 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 10 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 9 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 5,867 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริงของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 9,581 คน โดยกระทรวงฯไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 3,714 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 80,561 คน เป็นผู้รักษาตัวอ ยู่ในโรงพยาบาล 419 คน เป็นผู้ป่วยในห้อง ICU 21 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 10 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยทำให้หลายคนรู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะคาดว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อจะผ่าน 10,000 คนแต่ตัวเลขกับลดลงจากยอดเมื่อวานนี้ 8,511 คนดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 7,926 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,277,476 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,838 คน (เพิ่มขึ้น 13 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,197,479 คน (เพิ่มขึ้น 3,612 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 58,159 คน (เพิ่มขึ้น 4,301 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,286 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 24,873 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 495 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 115 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 11.3% คน (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,024 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 4,018 คน) โดยเชื้อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในรัฐ SA มีความเสถียรในระดับนี้หลังจากขึ้นลงระหว่าง 3,000 ถึง 4,000 คนติดต่อกันมาหนึ่งสัปดาห์ / รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 29,489 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 188 คน เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 25 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 938 คน เป็นยอดจากการตรวจด้วยวิธี PCR / กรุงแคนเบอร์ร่ามีผู้ป่วยโควิด-19 กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 5,681 คน เป็นผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 25 คน (ห้อง ICU 7 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่วันนี้ 395 คน แต่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้โดยสื่อมวลชนรายงานที่ 1,218 คน โดยรวมผู้ตรวจพบจากการตรวจ RAT หรือ ATK 823 คนเข้าไปด้วย / ในวันนี้รัฐ TAS มีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 5,119 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 17 คน (สื่อฯ ABC รายงาน 11 คน)

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: