รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 9 ม.ค. 2022 / ออสฯติดเชื้อวันนี้ไม่รวมผลตรวจ ATK ที่ 72,239 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 30,062 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 30,061 คน) และมีผู้เสียชีวิต 16 คน / ผู้ติดเชื้อที่รายงานมาจากการตรวจด้วยวิธี PCR จำนวน 98,986 ชุด โดยไม่รวมผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุด RAT (หรือ ATK)

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 9 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 72,239 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 10 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 72,229 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 30,061 คน, รัฐวิกตอเรีย 22,104 คน, รัฐควีนสแลนด์ 13,680 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 4,498 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,039 คน, รัฐแทสเมเนีย 600 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 245 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 2 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 495,141 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 5,097 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 449,821 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 304,057 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 849,833 คน ในวันนี้รายงาน 922,892 คน (มีความคลาดเคลื่อน -820 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 72,239 คน + 849,833 คนจะได้ 922,072 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 22,104 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานยอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ 44,155 คน เนื่องจากกระทรวงไม่ได้รวมยอดผู้ติดเชื้อผลเป็นลบจากการใช้ชุดตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 22,051 คนเข้าไปในรายงานด้วย

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 9 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 8 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 13,680 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 11,174 คน / ในขณะที่สื่อมวลชนรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อที่แท้จริงของรัฐ QLD มีทั้งสิ้น 18,000 คนพอดี หากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐรวมยอดผู้ติดเชื้อจากผลของการตรวจ RAT หรือ ATK จำนวน 4,320 คนเข้าไปด้วย / นาง Annastacia Palaszczuk นายกฯรัฐควีนสแลนด์กล่าวว่าแบบจำลองการระบาดของไวรัส Omicron จะขึ้นสูงสุดในปลายเดือนมกราคมซึ่งช้ากว่ารัฐ NSW และ VIC ทำให้รัฐบาล QLD เลื่อนการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนจากวันที่ 24 มกราคมมาเป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ แต่นักเรียนชั้น 11 และชั้น 12 จะเปิดในวันที่ 31 มกราคม

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 9 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,511 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,266,550 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,825 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,193,867 คน (เพิ่มขึ้น 2,605 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 53,858 คน (เพิ่มขึ้น 5,894 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 29,643 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 24,215 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 484 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 113 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 65.0% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 11.1% คน (เพิ่มขึ้น 0.3%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 4,506 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 4,498 คน จากการตรวจด้วยวิธี PCR 4,162 และจากวิธี RAT หรือ ATK 336 คน) ถือเป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ SA นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 4,272 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 คน / ส่วนนาย Steven Marshall พรีเมียร์รัฐ SA ยังอยู่ระหว่างการกักกันตัวเองเป็นเวลา 7 วัน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่วันนี้ 600 คน แต่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้โดยสื่อมวลชนรายงานที่ 1,406 คน โดยระบุว่าในจำนวนนี้ 806 คนเป็นผู้ตรวจพบจากการใช้ชุดตรวจ RAT หรือ ATK / ไปพร้อมกับนาง Sarah Courtney รัฐมนตรีศึกษาธิการของรัฐแทสเมเนียได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีน หลังมีผู้ติดเชื้อในวัยเด็กเพิ่มขึ้น

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 9 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1,039 คน / นับจากวันนี้ไปการตรวจเชื้อโดยการใช้ชุดตรวจ RAT หรือ ATK เป็นที่ยอมรับในดินแดน ACT ได้ไม่ต้องตรวจ PCR เป็นการยืนยัน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d