รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 8 ม.ค. 2022 / ออสฯวันนี้ติดเชื้อ 88,241 คนตัวเลขจริงทะลุ 100,000 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 45,098 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อวันสูงสุดนับจากการเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 38,625 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 9 คน / รัฐบาลรัฐ NSW ได้เปิดเผยแบบจำลอง (ฉากทัศน์) การแพร่เชื้อโควิด-19 (แต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเลข) เพียงแต่บอกว่าการระบาดจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในกลางเดือนมกราคม จากนั้นจะเริ่มลดลงในเดือนกุมภาพันธ์

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 8 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 88,241 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อวานนี้ 78,035 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 88,236 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 45,098 คน, รัฐวิกตอเรีย 24,928 คน, รัฐควีนสแลนด์ 11,174 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 4,272 คน, รัฐแทสเมเนีย 1,051 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,305 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 401 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 7 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 441,429 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 4,246 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 419,760 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 281,953 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 761,926 คน ในวันนี้รายงาน 849,833 คน (มีความคลาดเคลื่อน 334 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 88,241 คน + 761,926 คนจะได้ 850,167 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2022 วันนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 24,928 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 21,728 คน / มีผู้เสียชีวิต 8 คน / แต่ถ้าดูจากรายงานจากสื่อมวลชนหลายสำนัก ขอยกตัวอย่างจากสำนักข่าว ABC และ SBS ต่างระบุว่าวันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดโควิด-19 ทั้งสิ้น 51,356 คน ส่วนสาเหตุที่รัฐวิกตอเรียรายงานยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของยอดผู้ติดเชื้อ 50,000 กว่าคน เนื่องจากเป็นยอดรายงานออนไลน์ของประชาชนที่ตรวจพบมีผลเป็นบวกจากชุดตรวจ RAT (หรือ ATK) นั่นเอง

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 8 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 7 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 92.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.7% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 11,174 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 10,953 คน / มีผู้เสียชีวิต 2 คน / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 52,619 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 366 คน (ICU 14 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 8 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 8,263 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,261,039 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,813 คน (เพิ่มขึ้น 14 คน) คิดเป็น 0.96%

รักษาหายแล้ว 2,191,262 คน (เพิ่มขึ้น 2,865 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 47,964 คน (เพิ่มขึ้น 5,384 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 27,811 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 20,153 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 535 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 130 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.8% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 10.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 4,272 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ SA นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 3,707 คน / มีผู้เสียชีวิต 5 คน / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 25,877 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 164 คน / และในวันนี้นาย Steven Marshall พรีเมียร์รัฐ SA (คนในภาพ) ต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 7 วันหลังจากบุตรสาวของเขาตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตามเขาได้ตรวจด้วยวิธี PCR มีผลออกมาเป็นลบและไม่มีอาการใด ๆ

ประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ติดโควิดวันละ 10,000 คน

สถานการณ์​การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยส่อแววเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เกรงว่าน่าจะถึงวันละ 30,000 คน

แต่ต้องถือว่าทีมงานทางการแพทย์ของไทยรับมือกับไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Delta และ Omicron ได้ในระดับดีเยี่ยม สมกับเป็นประเทศที่มีความมั่้นคงทางสาธารณสุขอันดับที่ 5 ของโลก


วันนี้กรมการแพทย์สรุปรายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยออกมาถึงสองชุด ชุดที่เป็นทางการคือมีผู้ติดเชื่อเพิ่มขึ้น 8,263 คน ส่วนอีกชุดหนึ่งระบุผู้ติดเชื้อของวัน 9,508 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1,305 คน เป็นสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 1,246 คน / พร้อมกับการคุมเข้มธุรกิจภาคบริการต้อนรับ คล้ายกับในหลายรัฐคือนับจากเที่ยงวันของวันที่ 8 มกราคมห้ามเต้นรำ, ร้องเพลง ลูกค้าจะต้องนั่งประจำที่ในขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร / บังคับสวมหน้ากากอนามัย, จำกัดความหนาแน่นและมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ สำหรับธุรกิจและพื้นที่อาคารปิดยังคงมีต่อไป / วันนี้ดินแดน ACT มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 4,941 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 24 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 8 มกราคม 2022 กระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียรายงานมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่1,051 คน แต่ยอดรายงานโดยสื่อมวลชนของวันนี้รายงาน 2,223 คน (เป็นการทำลายสถิติยอดเมื่อวานนี้ 1,498 คน) สาเหตุความแตกต่างน่าจะเหมือนกับยอดรายงานของรัฐวิกตอเรีย

หากนำยอดรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตามยอดสูงสุดของรัฐวิกตอเรียและรัฐแทสเมเนียแล้ว วันนี้ออสเตรเลียจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 115,841 คน

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d