รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 7 ม.ค. 2022 / ออสฯวันนี้ติดเชื้อ 78,035 คน

ข่าวออนไลน์นสพ. The Australian วันที่ 7 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 38,625 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อวันสูงสุดนับจากการเกิดโรคระบาด / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 11 คน / นาย Dominic Perrottet พรีเมียร์รัฐน.ซ.ว.ได้ประกาศมาตรการความปลอดภัยโควิด-19 ใหม่ประกอบด้วย ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงเช่นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามเป็นภาคบังคับ / ห้ามร้องเพลงและเต้นรำในสถานบันเทิงและในธุรกิจภาคบริการต้อนรับ / กำหนดให้ลูกค้าสามารถดื่มได้ขณะนั่งโต๊ะที่นั่งของตนเท่านั้น / ระงบการผ่าตัดทางเลือกเป็นการชั่วคราว / กำหนดแบบจำลองของการติดเชื้อใหม่เป็น 3 ฉากทัศน์ เพื่อการรับมือกับการระบาดของไวรัส Delta และ Omicron แต่ไม่ได้บอกว่าการติ ดเชื้อสามระดับมีผู้ติดเชื้อวันละกี่คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 7 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 78,035 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อวานนี้ 72,357 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 4 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 78,031 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 38,625 คน, รัฐวิกตอเรีย 21,727 คน, รัฐควีนสแลนด์ 10,953 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,707 คน, รัฐแทสเมเนีย 1,491 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 1,246 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 279 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 3 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 381,269 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 3,979 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 374,662 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 257,025คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 684,227 คน ในวันนี้รายงาน 761,926 คน (มีความคลาดเคลื่อน 336 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 78,035 คน + 684,227 คนจะได้ 762,262 ค

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 7 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 21,728 คน (เป็นผู้ป่วยภายในท้องถิ่น 21,727 คน) มีผู้เสียชีวิต 6 คน / ในวันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 69,680 คน รักษาตัวตามบ้าน 69,036 คนและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 644 คน (ICU 106 คน)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 7 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.9% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 91.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.5% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 7 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 10,953 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 10,332 คน / นาง Annastacia Palaszczuk พรีเมียร์รัฐ QLD กล่าวว่าการแพร่กระจายของไวรัส Omicron อาจทำให้กำหนดเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่จำเป็นต้องเลื่อนออกไป / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 42,250 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 327 คน (ICU 14 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 7 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 7,526 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,252,776 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,799 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) คิดเป็น 0.97%

รักษาหายแล้ว 2,188,397 คน (เพิ่มขึ้น 2,895 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 42,580 คน (เพิ่มขึ้น 4,612 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 23,214 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 19,366 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 547 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 140 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.4% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.6% (เพิ่มขึ้น 0.5%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 10.4% คน (เพิ่มขึ้น 0.6%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 7 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 3,707 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ SA นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 3,493 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 คน / แต่พญ. Nicola Spurrier ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐ SA กล่าวว่า รัฐเซาท์ออสเตรเลีย “อยู่ในฐานะที่ดีอย่างแท้จริง” แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 24,901 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 144 คน โดย 92% ของผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ติดเชื้อ Omicron จึงสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกที่ว่า ‘อย่าได้ชะล่าใจว่าไวรัส Omicron เป็นเชื้อไวรัสที่ไม่ร้ายแรงเสมอไป’

COVID-19 ระลอก 4 ในประเทศไทยกำลังมาจะวันละ 1 หรือ 3 หมื่นคน

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยส่อแววเพิ่มขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม เพิ่งจะมาปรากฎเด่นชัดในวันวานนี้ เมื่อมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 คน และในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,526 คน

สาเหตุสำคัญ นอกจากการเคลื่อนไหวของประชากรในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งมาจากผู้อยู่ในธุรกิจผับบาร์ ไม่รักษาคำพูดตามเงื่อนไขขอผ่อนในการเปิดธุรกิจด้วยการดัดแปลงเป็นร้านอาหารกึ่งผับ-บาร์-คาราโอเกะ

แต่ในตอนกลางคืนพวกเขากลับลักลอบเปลี่ยนแปลงร้านอาหารในตอนกลางวันกลับมาเป็นผับบาร์เหมือนเดิม มีการดื่มสุรา เสพยาเสพติด ไม่รักษาระยะห่าง และไม่สวมหน้ากากอนามัย ผับบาร์จึงกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 แบบกลุ่มก้อนในบางจังหวัด
แต่โดยรวมยังถือว่าส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ และผู้บริหารในหลายจังหวัดออกมาสั่งยุติงานรื่นเริงเมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อ การแพร่เชื้อ
ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าการระบาดระลอกใหม่จะมากน้อยเพียงใดในระหว่างวันละ 10,000 คน ถึง 30,000 คนตามแบบจำลอง (ฉากทัศน์) ที่ศบค.คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ตามที่จิงโจ้นิ วส์รายงานไปแล้ว

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 7 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ผ่านหลัก 1,000 คนเป็นครั้งแรกนับจากเกิดโรคระบาดที่ 1,498 คน / หรือเกือบสองเท่าของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้ / ผู้ติดเชื้อทั้ง 1,498 คนมาจากจำนวนผู้เข้ามารับการตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี PCR จำนวน 2,958 คนหรือเท่ากับ 50.6%

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 7 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ทะลุหลัก 1,000 คนเป็นครั้งแรกนับจากเกิดโรคระบาดที่ 1,246 คน / มีดินแดน ACT ผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 4,511 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 22 คน ทางการกล่าวว่าด้วยแบบจำลองการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทำนายว่ายอดผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะเพิ่มเป็น 60 คนในสัปดาห์หน้า

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: