รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 6 ม.ค. 2022 / ออสฯวันนี้ติดเชื้อ 72,357 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 6 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 34,994 คน มีผู้เสียชีวิต 6 คน / รวมถึงชายหนุ่มจากกรุงแคนเบอร์ร่าวัย 20 ปีเศษเสียชีวิตที่โรงพยาบาล St Vincent ย่าน Darlinghurst พื้นที่ตอนในของเขต City of Sydney ทั้งที่เขาฉีดวัคซีนสองเข็มและไม่มีโรคประจำตัว / กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้ป่วยทั้ง 34,994 คนมาจากผู้เข้าตรวจการติดเชื้อ 111,231 คนหรือเท่ากับ 31% ผลออกมาเป็นบวก / นาย Dominic Perrottet พรีเมียร์รัฐน.ซ.ว.กล่าวว่าความท้าทายครั้งใหญ่จะยังคงตามมาอีกในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้า

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 6 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 72,357 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อวานนี้ 64,767 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 20 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 72,337 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 34,994 คน, รัฐวิกตอเรีย 21,997 คน, รัฐควีนสแลนด์ 10,332 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,070 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 992 คน, รัฐแทสเมเนีย 751 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 194 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 7 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 330,289 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 3,482 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 336,037 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 235,298 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 612,
106 คน ในวันนี้รายงาน 684,227 คน (มีความคลาดเคลื่อน 236 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 72,357 คน + 612,106 คนจะได้ 684,463 คน

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 6 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 21,997 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 17,636 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 6 คน / นับจากเวลา 23.59 น.ของวันนี้เป็นต้นไปรัฐ VIC ได้เปลี่ยนแปลงกฎความหนาแน่น 2 ตร.ม.ต่อคนสำหรับธุรกิจบริการต้อนรับภายในอาคารปิด / ในขณะที่รัฐบาลกลางได้เปลี่ยนแปลงกฎการตรวจการติดเชื้อ ผู้ที่ตรวจด้วยการใช้อุปกรณ์ RAT หรือ ATK มีผลเป็น ‘บวก’ จะต้องแจ้งผลการตรวจต่อกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ / ผู้ที่ตรวจด้วยอุปกรณ์ RAT เมื่อผลออกมาเป็นบวก จากนี้ไปไม่ต้องตรวจด้วยวิธี PCR เพื่อการยืนยันผลการติดเชื้อ

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 6 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 5 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.7% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.3% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC 7 วันที่ 6 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 10,332 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 6,781 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 1 คน / ในขณะที่ไวรัส Omicron กระจายไปทั่วทุกชุมชน / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 32,312 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 296 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 6 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 รายใหม่ของวันนี้ 5,775 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,245,250 คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,780 คน (เพิ่มขึ้น 11 คน) คิดเป็น 0.97%

รักษาหายแล้ว 2,185,502 คน (เพิ่มขึ้น 2,673 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 37,968 คน (เพิ่มขึ้น 3,091 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 20,498 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 17,470 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 536 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 146 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 9.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 6 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 3,493 คน / ในวันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 21,215 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 123 คน

COVID-19 ระลอก 4 ในประเทศไทยกำลังมาจะวันละ 1 หรือ 3 หมื่นคน

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยส่อแววเพิ่มขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม เพิ่งจะมาปรากฎเด่นชัดในวันนี้ เมื่อมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,775 คน

สาเหตุสำคัญ นอกจากการเคลื่อนไหวของประชากรในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งมาจากผู้อยู่ในธุรกิจผับบาร์ ไม่รักษาคำพูดตามเงื่อนไขขอผ่อนในการเปิดธุรกิจด้วยการดัดแปลงเป็นร้านอาหารกึ่งผับ-บาร์-คาราโอเกะ

แต่ในตอนกลางคืนพวกเขากลับลักลอบเปลี่ยนแปลงร้านอาหารในตอนกลางวันกลับมาเป็นผับบาร์เหมือนเดิม มีการดื่มสุรา เสพยาเสพติด ไม่รักษาระยะห่าง และไม่สวมหน้ากากอนามัย ผับบาร์จึงกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 แบบกลุ่มก้อนในบางจังหวัด

แต่โดยรวมยังถือว่าส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ และผู้บริหารในหลายจังหวัดออกมาสั่งยุติงานรื่นเริงเมื่อเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อ การแพร่เชื้อ

ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าการระบาดระลอกใหม่จะมากน้อยเพียงใดในระหว่างวันละ 10,000 คน ถึง 30,000 คนตามแบบจำลอง (ฉากทัศน์) ที่ศบค.คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ตามที่จิงโจ้นิวส์รายงานไปแล้ว

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 6 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 992 คน / เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของดินแดน ACT นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 810 คน / และรายงานถึงชายชาวแคนเบอร์ร่าวัย 20 ปีเศษที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล St Vincent’s ในนครซิดนีย์ / แม้ดินแดนแห่งเมืองหลวงชองชาติจะมีอัตราผู้ฉีดวัคซีนครบสูตรแก่ประชากรอายุ 12 ปีขึ้นไปถึง 98.5% แล้วก็ตาม

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 6 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 751 คน / ผู้ติดเชื้อทั้ง 751 คนมาจากจำนวนผู้เข้ามารับการตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี PCR จำนวน 2,975 คนหรือเท่ากับ 25.3% / นพ. Mark Veitch ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐแทสเมเนียคาดว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีโอกาสสูงมากที่จะระบาดเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในไม่ช้า

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: