รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 5 ม.ค. 2022 / ออสฯวันนี้ติดเชื้อ 64,767 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 5 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 35,054 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับการเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 23,131 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 8 คน / นาย Dominic Perrottet พรีเมียร์รัฐน.ซ.ว.เริ่มเสียงอ่อยยอมรับว่า “มีแรงกดดันมากมาย” ในระบบสาธารณสุขของรัฐหลังจากวันนี้และต่อ ๆ ไปคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น / แรงกดดันที่กำลังเผชิญก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อ ตัวเลขล่าสุดผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในวันนี้อยู่ที่ 184,413 คนเป็นผู้รักษาตัวตามบ้าน 182,922 คน, ที่โรงพยาบาล 1,491 คน ในจำนวนนี้รักษาตัวอยู่ในห้อง IC U 119 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 5 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 64,767 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อวานนี้ 47,816 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 7 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 64,760 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 35,054 คน, รัฐวิกตอเรีย 17,636 คน, รัฐควีนสแลนด์ 6,781 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,492 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 810 คน, รัฐแทสเมเนีย 867 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 108 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 12 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 287,637 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 3,101 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 301,043 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 213,301 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 547,653 คน ในวันนี้รายงาน 612,106 คน (มีความคลาดเคลื่อน 314 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 64,767 คน + 547,653 คนจะได้ 612,420 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 5 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 17,636 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 14,020 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 11 คน / การผ่าตัดทางเลือกได้ถูกเลื่อนออกไป จะทำการผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยจำเป็นและเร่งด่วน หลังจากมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากมาย / ในวันนี้รัฐ VIC มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 51,317 คน ส่วนใหญ่รักษาตัวตามที่อยู่อาศัย โดยมีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 591 คน เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 53 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 5 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 4 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 87.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 5 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 6,781 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 5,699 คน / ณ วันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 32,300 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 275 คน (ICU 10 คน)

ายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 5 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,239,475 คน (เพิ่มขึ้น 3,899 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,769 คน (เพิ่มขึ้น 19 คน) คิดเป็น 0.97%

รักษาหายแล้ว 2,182,829 คน (เพิ่มขึ้น 2,508 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 34,877 คน (เพิ่มขึ้น 1,372 คน) แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 18,149 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 16,728 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 541 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 149 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 9.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 5 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,493 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,492 คน) เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 3,246 คน / ในวันนี้ได้เกิดเหตุในขณะนาย Steven Marshall นายกรัฐมนตรีรัฐ SA กล่าวรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ได้เกิดเหตุมีผู้ประท้วงเป็นชายวัย 46 ปีบุกเข้ามาในที่แถลงข่าว แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแทคเกิลเขาจนล้มลงกับพื้น (ตามภาพ) ทำให้นาย Marshall ยุติการแถลงข่าวแล้วรีบจากไปโดยไม่กลับมาแถลงข่าวต่อ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 5 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 867 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 702 คน / ในขณะที่คลินิกตรวจการติดเชื้อที่ใหญ่ที่สุดที่ Kingston ทางใต้ของนครโฮบาร์ทได้ผลักดันให้ประชาขนจำนวนมากออกไปหลังจากนำรถมาเข้าคิวยาวเป็นชั่วโมง ๆ (hours) ก่อนเวลาเปิดบริการอย่างเป็นทางการ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 5 มกราคม 2022 เสนอข่าวดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 810 คน / ในขณะที่จำนวนผู้ต้องการตรวจการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการรับมือ กับการระบาดครั้งใหญ่ที่จะมาถึง โดยไวรัส Omicron ได้เข้ามาแทนที่ไวรัส Delta ในรัฐแทสเมเนียเรียบร้อยแล้ว / ในวันนี้รัฐแทสเมเนียมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ 3,069 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 16 คน

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d