รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 4 ม.ค. 2022 / ออสฯติดเชื้อสะสมทะลุ 500,000 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 4 มกราคม 2022 เสนอข่าว ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 นับจากเกิดการระบาดผ่าน 500,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐควีนสแลนด์เป็นตัวขับเคลื่อน และมีโอกาสที่จะผ่านหลัก 1 ล้านคนภายในไม่ถึงสองสัปดาห์ / พร้อมกับในวันนี้เกือบทุกรัฐและดินแดนได้ทำสถิติติดเชื้อของตัวเองต่อวันสูงสุด ยกเว้นดินแดนนอร์เทิร์นเทร์​ริทอรี

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 4 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 47,816 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อวานนี้ 37,239 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 47,811 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 23,131 คน, รัฐวิกตอเรีย 14,020 คน, รัฐควีนสแลนด์ 5,698 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 3,246 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 926 คน, รัฐแทสเมเนีย 702 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 74 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 14 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 265,703 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 2,682 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 4 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 23,131 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับการเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 22,577 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 คน / ไปพร้อมกับจำนวนผู้ติดเชื้อมีอาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มอีก 144 คนเป็น 1,349 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU 104 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 265,989 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 195,665 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 499,958 คน ในวันนี้รายงาน 547,653 คน (มีความคลาดเคลื่อน 121 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 47,816 คน + 499,958 คนจะได้ 547,774 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 4 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 14,020 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 8,577 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 คน / ในวันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัวทั้งสิ้น 48,297 คน ส่วนใหญ่รักษาตัวตามที่อยู่อาศัย โดยมีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 516 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 4 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 3 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 86.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 4 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,699 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 5,698 คน) เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 4,249 คน / ณ วันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ 25,924 คน โดยมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 205 คน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 4 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,235,576 คน (เพิ่มขึ้น 3,091 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,750 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) คิดเป็น 0.97%

รักษาหายแล้ว 2,180,321 คน (เพิ่มขึ้น 2,688 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 33,505 คน (เพิ่มขึ้น 391 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 17,280 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 16,225 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 555 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 151 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 9.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 4 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 3,246 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 2,552 คน / ณ วันนี้รัฐ SA มีผู้ยังรักษาตัวอ ยู่ 16,558 คน เป็นผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 102 คน

 

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 4 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 702 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 466 คน / ทางด้านนาย Jeremy Rockliff ร.มต.สาธารณสุขรัฐแทสเมเนียกล่าวว่า ชาวแทสเมเนียควรเตรียมตัวพร้อมกับการระบาดที่มีผู้ติดเชื้อ 2,000 คนต่อวันภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: