รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 3 ม.ค. 2022 / วันนี้ออสฯมีผู้ติดทะลุ 37,000

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 3 มกราคม 2022 เสนอข่าว ออสเตรเลียทำสถิติติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกินกว่า 37,000 คนภายในวันเดียว ด้วยยอดติดเชื้อ 37,239 คน ไปพร้อมกับมียอดผู้ป่วยมีอาการหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 2,158 คน ในจำนวนนี้เป๊นผู้อยู่ในห้อง ICU 171 คน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 3 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 37,239 คน ทำลายสถิติติดเชื้อต่อวันสูงสุดที่เคยทำไว้ในวันที่ 1 มกราคม 2021 จำนวน 35,327 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 11 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 37,228 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 20,793 คน, รัฐวิกตอเรีย 8,573 คน, รัฐควีนสแลนด์ 4,249 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,552 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 514 คน, รัฐแทสเมเนีย 466 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 75 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 6 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 225,644 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 2,158 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 3 มกราคม 2022 เสนอข่าว วันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 20,794 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 20,793 คน) และมีผู้เสียชีวิต 4 คน / ไปพรอมกับจำนวนผู้ติดเชื้อมีอาการหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งสิ้น 1,205 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU 95 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 242,858 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 181,645 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 462,928 คน ในวันนี้รายงาน 499,958 คน (มีความคลาดเคลื่อน 209 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 37,239 คน + 462,928 คนจะได้ 500,167 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 3 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 8,577 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 8,573 คน) เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดโรคระบาด / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 3 คน / กระทรวงสาธารณสุขรัฐ VIC ได้ออกมาขอให้ประชาชนเขารับวัคซีนบูสเตอร์เข็มสาม และเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อมีอาการหนักจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในขณะที่การติดเชื้อ Omicron ได้เพิ่มสูงขึ้น / ในวันนี้รัฐ VIC มีผู้กำลังรักษาตัว 38,118 คน ส่วนใหญ่รักษาตัวตามที่อยู่อาศัยเป็นการรักษาตัวในโรงพยาบาล 491 คน ในห้อง ICU 56 คน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 3 ม.ค. 2022

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 2 ม.ค. 2022)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0%+ (เพิ่มขึ้น 0.0%+)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 86.8% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 3 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 4,249 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรงระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 3,587 คน / และอาจมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 หนึ่งคนเป็นชายวัย 30 ปีเศษ กำลังรอผลการตรวจสอบยืนยัน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 3 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยดังนี้

ยอดติด COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,232,485 คน (เพิ่มขึ้น 2,927 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,738 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,177,633 คน (เพิ่มขึ้น 2,903 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 33,114 คน (เพิ่มขึ้น 6 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 16,649 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 16,465 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 556 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 148 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 9.8% คน (เพิ่มขึ้น 0.1%)

ขาาวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 3 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 2,552 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 2,298 คน / ยอดผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในวันนี้เพิ่มอีก 12 คนเป็น 94 คน เป็นผู้ป่วยห้อง ICU 9 คน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: