รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 2 ม.ค. 2022 / วันนี้ออสฯ มีผู้ติดเชื้อลดลง

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 2 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 18,278 คน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน / ไปพรอมกับจำนวนผู้ติดเชื้อมีอาการหนักพอจนต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งสิ้น 1,069 คน เป็นผู้เข้ารับการรักษาตัวในห้อง ICU 83 คน ถือเป็นยอดผู้เข้าโรงพยาบาลสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 2 ม.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 32,354 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 4 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 32,350 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 18,278 คน, รัฐวิกตอเรีย 7,172 คน, รัฐควีนสแลนด์ 3,586 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 2,298 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 506 คน, รัฐแทสเมเนีย 404 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 102 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 4 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 190,998 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 1,978 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2022 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 222,065 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 173,072 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 430,712 คน ในวันนี้รายงาน 462,928 คน (มีความคลาดเคลื่อน 138 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 32,354 คน + 430,712 คนจะได้ 463,066 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 7,172 คน มีผู้เสียชีวิต 3 คน / ในวันนี้กระทรวงสาธารณสุข VIC รายงานว่า ผลการตรวจตัวอย่างผู้ที่เชื้อในช่วงเทศกาลคริสต์มาสบ่งบอกว่าผู้ติดเชื้อ 76% เป็นสายพันธุ์ Omicron

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 31 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2021)

(กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียงดรายงานการฉีดวัคซีนวันที่ 1 และ 2 มกราคม 2022)

เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.7% (เพิ่มขึ้น 0.01%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 86.6% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 1 มกราคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,587 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,586 คน) เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดของรัฐ QLD นับจากเกิดโรงระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 2,266 คน / ในวันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 16,688 คน แยกเป็นผู้รักษาตัวในที่พักอาศัย 16,518 คน และเป็นผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 170 คน (ICU 5 คน)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 2 ม.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยกลับมารายงานแล้วหลังจากหยุดไป 4 วันจึงขอรายงานต่อดังนี้

ยอดติด COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,229,558 คน (เพิ่มขึ้น 3,112 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,720 คน (เพิ่มขึ้น 12 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,174,730 คน (เพิ่มขึ้น 2,921 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 33,108 คน (เพิ่มขึ้น 179 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 16,396 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 16,712 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 562 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 156 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 71.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 64.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
เข้ารับการฉีดบูสเตอร์เข็มสาม 9.7% คน (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ำหรับการระบาดของไวรัส Delta และ Omicron ในประเทศไทยจะขยายในระดับ 10,000 ถึง 30,000 คนตามแบบจำลองหรือไม่ขึ้นอยู่กับอีก 10 วันอันตรายหลังจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าช่วงวันหยุดเทศกาลประจำปีของคนไทยและปริมาณการตรวจเชิงรุก แต่เท่าที่ติดตามหลายจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับดี

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 มกราคม 2022 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 2,298 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 2,108 คน โดยมีเด็กติดเชื้อวันนี้ถึงกว่า 380 คน / และในวันนี้รัฐ SA มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 12,342 คน แยกเป็นผู้รักษาตัวในที่พักอาศัย 12,260 คน และเป็นผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 82 คน (ICU 7 คน)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 2 ม.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐแทสเมเนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 404 คน / มีผู้กำลังรักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 1,219 คน แยกเป็นผู้รักษาตัวตามที่พักอาศัย 1,217คน และเป็นผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 คน

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 2 มกราคม 2022 รัฐนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 95 คน (กระทรวงสาธารณสุขรายงาน 102 คน) / พื้นที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่เมืองดาร์วินและพื้นที่ล้อมรอบ แทนที่จะเป็นพื้นที่นอกเมืองเหมือนเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: