รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 30 ธ.ค. 2021 / ออสฯติดโควิด-19 วันนี้ทะลุ 20,000 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 12,226 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 12,224 คน) ถือเป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 11,201 คนและมีผู้เสียชีวิต 1 คน / ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Omicron / วันนี้ผู้ขอการตรวจการติดเชื้อแบบ PCR ลดลงเหลือ 97,201 คนเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้เกือบ 158,000 คน ส่วนหนึ่งเนื่องจากรัฐควีนสแลนด์ตัดสินใจยกเลิกการตรวจ PCR แก่ผู้เดินทางมาจากรัฐอื่น

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 21,341 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากเกิดไวรัสระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 18,242 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 5 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 21,336 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 12,224 คน, รัฐวิกตอเรีย 5,135 คน, รัฐควีนสแลนด์ 2,222 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 1,374 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 253 คน, รัฐแทสเมเนีย 91 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 33 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 4 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 115,169 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 1,481 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 160,060 คนและรัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อสะสม 152,539 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก
341,437 คน ในวันนี้รายงาน 362,677 คน (มีความคลาดเคลื่อน 101 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 21,341 คน + 341,437 คนจะได้ 362,778 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 5,137 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 5,135 คน) เป็นการทำลายสถิติมีผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากการเกิดโรคระบาดต่อจากเมื่อวานนี้ 3,767 คน / วันนี้มีผู้เสียชีวิต 13 คน / ในวันนี้คณะรัฐมนตรีแห่งชาติ (National Cabinet) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “ผู้สัมผัสใกล้ชิด” ใหม่คือผู้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมากกว่า 4 ชั่วโมง ให้กักกันตัวเองเป็นเวลา 7 วันและต้องตรวจสอบการติดเชื้อด้วยวิธี RAT (ATK) ในวันที่ 6 โดยคำจำกัดความนี่ใช้กับรัฐวิกตอเรีย, น.ซ.ว., ควีนสแลนด์, เซาท์ออสเตรเลียและ ACT โดยมีผลตั้งแต่เวลา 23.59 น.ของวันพฤหัสฯที่ 30 ธ.ค. 2021

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 30 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.3% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.6% (เพิ่มขึ้น 0.01%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 86.4% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 2,222 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดต่อวันนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 1,589 คน / ในขณะที่นพ. John Gerrard ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐควีนสแลนด์เตือนว่า นับจากนี้ไปรัฐควีนสแลนด์ถือว่าได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ (pandemic) เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐ หลังจากชาวรัฐมีประสบการณ์กับการระบาดทั่วไป (epidemic) มาเกือบสองปี และเตือนว่าชาวรัฐควีนสแลนด์จะเจอกับการระบาดเพิ่มขึ้นในแนวตั้งชัน

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 30 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยได้งดรายงานเป็นวันที่สองติดต่อกัน และพบว่าการบล็อกการเข้าถึงข้อมูลของทำเนียบรัฐบาลถูกยกเลิกไปแล้ว จึงขออนุญาตนำรายงานของศบค.จากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลไทยมานำเสนอแทนดังนี้

ยอดติด COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,220,324 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงสองวัน 5,612 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,672 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงสองวัน 42 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,165,253 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงสองวัน 5,810 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 33,399 คน (ลดลงในช่วงสองวัน 240 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 16,384 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 17,015 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 626 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 161 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 70.74% (เพิ่มขึ้น 0.00%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 62.75% (เพิ่มขึ้น 0.00%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 6,759,972 คน (เพิ่มขึ้นในช่วงสองวัน 615,968 โดส)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1,374 คน / มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเป็นเด็กวัย 2 ขวบ ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่หกของรัฐนับจากเกิดโรคระบาด

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 37 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 33) ถือเป็นการทำลายสถิติการติดเชื้อต่อวันสูงสุดนับจากการเกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 19 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 30 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1 คน (กระทรวงรายงาน 4 คน) ผู้ติดเชื้อเป็นชายนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์วัย 27 ปี ผู้ซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน / เป็นที่เข้าใจว่าเขาติดเฃื้อมาจากแบ็คแพ็คเกอร์ผู้ติดเชื้ออีกคนหนึ่งจากการใช้ห้องน้ำร่วมกัน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: