รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 28 ธ.ค. 2021 / ออสฯทุบสถิติโควิด-19 วันนี้ 11,256 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 28 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,062 คน (เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่น 6,060 คน) และมีผู้เสียชีวิต 1 คน / นาย Brad Hazzard รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้ตำหนิการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อการท่องเที่ยวหรือ ‘tourism testing’ ตามความต้องการของบางรัฐ ได้ทำให้ระบบการตรวจการติดเชื้อด้วยวิธี PCR ต้องเข้าแถวอย่างยาวเหยียด กลายเป็นตัวขัดขวางผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ซึ่งมีความจำเป็นมากกว่า ต่อการรับมือการระบาดของไวรัส Omicron

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 11,263 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและ/หรือที่พักอาศัย 7 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 11,256 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 6,060 คน, รัฐวิกตอเรีย 2,735 คน, รัฐควีนสแลนด์ 1,158 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 995 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 252 คน, รัฐแทสเมเนีย 46 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 9 คนและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 81,294 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 1,146 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 139,635 คนและในรัฐวิกตอเรีย 143,637 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก 312,096 คน ในวันนี้รายงาน 323,285 คน (มีความคลาดเคลื่อน 74 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 11,263 คน + 312,096 คนจะได้ 323,359 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 28 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,738 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 2,738 คน) ถือเป็นการทำสถิติสูงสุดของรัฐนับจากการเกิดโรคระบาด โดยมีผู้เสียชีวิต 4 คน / ถึงวันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ต้องเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 361 คน (หากเทียบกับประเทศไทยสามารถแยกเป็นเตียงเหลือง 292 คนและเตียงแดงหรือ ICU 69 คน โดยออสเตรเลียไม่มีผู้ป่วยเตียงเขียว)

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 28 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.2% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 86.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 28 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1,158 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 787 คน / ในวันนี้นาง Annastacia Palaszczuk พรีเมียร์รัฐ QLD ได้สั่งยกเลิกการตรวจเชื้อโควิด-19 กับผู้เดินทางมาจากรัฐอื่นอีกครั้งในวันที่ห้าหลังเข้ามาในรัฐ โดยอ้างว่ามีเพียง 6% เท่านั้นที่พบการติดเชื้อจากการตรวจเชื้อวันที่ห้า ซึ่งหมายความว่ามาตรการนี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 28 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,214,712 คน (เพิ่มขึ้น 2,305 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,630 คน (เพิ่มขึ้น 32 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,159,443 คน (เพิ่มขึ้น 3,070 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 33,639 คน (ลดลง 797 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 17,468 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 14,562 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 862 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 747 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 717 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 176 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 70.74% (เพิ่มขึ้น 0.00%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 62.75% (เพิ่มขึ้น 0.00%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 6,144,004 คน (เพิ่มขึ้น 0 โดส)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 28 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 995 คน เป็นการทำลายสถิติสูงสุดนับจากเกิดการระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 842 คน / ขณะนี้มีผู้ป่วยยังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 36 คน แยกเป็นเตียงเหลือง 31 คนและเตียงแดงหรือ ICU 5 คน

ไทยเตรียมรับมือ Omicron ระบาดคาดวันละ 2 หมื่นหลังปีใหม่

ประเทศไทยวางแผนรับมือการแพร่กระจายเชื้อ Omicron และ Delta หลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ ทั้งฝ่ายรักษาพยาบาล,ระบบการกักตัวชุมชน ฝ่ายกิจการโรงงาน, บริษัทห้างร้านและประชาชนทั่วไป ให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่

แบบจำลองการติดเชื้อของไทยหลังปีใหม่คาดว่าจะอยู่ระหว่างวันละ 10,000 ถึง 30,000 คน โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตวันละระหว่าง 60 ถึง 180 คน แล้วแต่ความเข้มข้นของมาตรการคุมเข็มที่นำมาใช้ แต่เป็นที่เข้าใจว่าประเทศไทยจะเลือกมาตรการคุมเข้มระดับกลางเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจมากเกินไป

สำหรับขีดความสามารถในการรับคนป่วย COVID-19 มีทั้งสิ้น 170,000 แสนเตียง แยกเป็นเตียงสีแดง 5,000 เตียง, สีเหลือง 55,000 เตียงและสีเขียว 110,000 เตียง แต่สามารถขยายได้ในระยะเวลาอันสั้นอีก 30,000 เตียง ส่วนใหญ่เป็นเตียงผู้ป่วยอาการสีเขียว (อาการไม่ร้ายแรง)

ในด้านยารักษา Favipiravir มีสำรองไวไม่ต่ำกว่า 15 ล้านเม็ดในทุกขณะ

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 28 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 252 คน เป็นการทำลายสถิติ ผู้ติดเชื้อสูงสุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 189 คน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d