รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 25 ธ.ค. 2021 / ออสฯรับวันคริสต์มาสติดเชื้อ 9,991 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 25 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 6,288 คน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อของวันนี้เป็นยอดสูงสุดนับจากเกิดการระบาด ไปพร้อมกับความกังวลต่อการแพร่กระจายของไวรัส Omicron

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 25 ธ.ค. 2021

วันนี้กระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลียหยุดคริสต์มาสไม่รายงาน จึงโจ้นิวส์จึงขออนุญาตเก็บตัวเลขจากสื่อมวลชนที่เก็บข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐและดินแดนต่าง ๆ บังเอิญได้ครบทั้งหมด แต่เป็นรายงานยอดตัวเลขโดยรวมทั้งภายในท้องถิ่นและจากต่างประเทศ (ซึ่งจากต่างประเทศไม่น่าจะเกิน 10 คน เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงนี้)

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของซื้อมวลชนทั้งสิ้น 9,991 คน ถือเป็นยอดผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดของประเทศนับจากการเกิดไวรัสระบาด

แยกเป็นผู้ติดเชื้อในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 6,288 คน, รัฐวิกตอเรีย 2,108 คน, รัฐควีนสแลนด์ 765 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 634 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 142 คน, รัฐแทสเมเนีย 33 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 19 คนและเวสเทิร์นออสเตรเลีย 2 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 61,080 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก ??? คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 120,859 คนและในรัฐวิกตอเรีย 137,297 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก
282,663 คน ในวันนี้รายงาน 292,532 คน (มีความคลาดเคลื่อน 48 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 9,991 คน + 282,663 คนจะได้ 292,580 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 25 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,108 คน เป็นการทำสถิติใหม่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนับจากเกิดการระบาด โดยมีผู้เสียชีวิต 6 คน / วันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อไวรัส Omicron เพิ่มขึ้นอีก 61 คน / พร้อมเปิดเผย 10 กลุ่มก้อนการติดเชื้อได้แก่ Wyndham, Casey, Brimbank, Whittlesea, Hume, Glen Eira, Melbourne, Moreland, Melton และ Port Phillip

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 24 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.3% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 85.9% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

หมายเหตุ วันที่ 25 ธันวาคม 2021 กระทรวงสาธารณสุขไม่รายงาน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 25 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 765 คน เป็นการทำลายสถิติติดเชื้อสูงสุดของรัฐ ที่เมื่อวานทำไว้ 588 คน / วันนี้มีผู้ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเพียง 5 คน โดยไม่มีใครต้องเข้าห้อง ICU

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 25 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,207,438 คน (เพิ่มขึ้น 2,766 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,558 คน (เพิ่มขึ้น 30 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,148,757 คน (เพิ่มขึ้น 3,805 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 37,123 คน (ลดลง 1,069 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 17,892 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 17,284 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 994 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 953 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 789 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 206 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 69.69% (เพิ่มขึ้น 1.05%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 62.75% (เพิ่มขึ้น 1.60%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 6,142,875 คน (เพิ่มขึ้น 132,407 โดส)

ข่าวออนไลน์นสพ. The Canberra Times วันที่ 25 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้ดิ นแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายรายใหม่ 142 คน ถือเป็นการทำลายสถิติตัวเองที่ทำไว้เมื่อวานนี้ 102 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 25 ธ.ค. 2021 วันนี้ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 19 คน เป็นการทำลายสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดของดินแดนนับจากการเกิดโรคระบาด / ในจำนวนนี้ 8 คนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนที่ Tennant Creek, 10 คนเป็นผู้เดินทางมาจากต่างรัฐตรวจพบขณะกักกันตัวอยู่ในที่พักอาศัยและที่ค่ายกักกัน Howard Spring และอีก 1 คนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล Royal Darwin Hospital

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: