รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 24 ธ.ค. 2021 / ออสฯวันนี้ดุติดเชื้อ 9,107 คนส่วนใหญ่ Omicron

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว SBS วันที่ 24 ธันวาคม 2021 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,612 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 5,605 คน) โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Omicron และมีผู้เสียชีวิต 1 คน / นาย Dominic Perrotter พรีเมียร์รัฐน.ซ.ว.ได้ออกกฎข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคารปิด ยกเว้นตามบ้านเรือนของประชาชน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคมไปจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2022 / จำกัดความหนาแน่นของลูกค้าเข้าใช้บริการในธุรกิจบริการต้อนรับพร้อมบังคับใช้รหัส QR โดยมีผลตั้งแต่ 27 ธ.ค.ถึง 27 ม.ค. 2022 เช่นกัน

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 24 ธ.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 9,121 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและหรือที่พักอาศัย 14 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 9,107 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 5,605 คน, รัฐวิกตอเรีย 2,090 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 688 คน, รัฐควีนสแลนด์ 588 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 102 คน, รัฐแทสเมเนีย 27 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 6 คนและเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 52,997 คน เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงและอาการหนัก 994 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 114,571 คนและในรัฐวิกตอเรีย 135,189 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก
273,542 คน ในวันนี้รายงาน 282,663 คน (มีความคลาดเคลื่อน 74 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 9,121 คน + 273,542 คนจะได้ 282,663 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 24 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,095 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 2,090 คน) และมีผู้เสียชีวิต 8 คน / ในขณะที่การเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสต้องพบกับความติดขัดหลังสายการบิน Qantas และ Jetstar ได้เลื่อนเที่ยวบินภายในประเทศออกไปหลายเที่ยวบิน หลังมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากต้องกักตัวเองอันเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 24 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 94.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 91.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 95.0% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.8% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.3% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 90.4% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 85.9% (เพิ่มขึ้น 0.3%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 24 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 589 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 588 คน) เป็นการทำลายสถิติติดเชื้อสูงสุดของรัฐ ที่เมื่อวานทำไว้ 368 คน / นาง Yvette D’Ath รัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐ QLD (คนในภาพ) กล่าวว่า ไวรัสสายพันธุ์ Omicron เริ่มเข้ามาส่งผลกระทบแทนสายพันธุ์ Delta แต่ข้อเบาใจก็คือมีผู้ติดเชื้อเพียง 3 คนเท่านั้นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาคารไม่รุนแรง

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 24 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,204,672 คน (เพิ่มขึ้น 2,671 คน)
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,528 คน (เพิ่มขึ้น 27 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,144,952 คน (เพิ่มขึ้น 2,766 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 38,192 คน (ลดลง 122 คน) แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 20,110 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 16,184 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 973 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 925 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 836 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 218 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 69.69% (เพิ่มขึ้น 0.10%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 61.15% (เพิ่มขึ้น 0.25%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 5,883,217 คน (เพิ่มขึ้น 216,109 โดส)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 24 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 688 คน ถือเป็นการทำลายสถิติตัวเองที่ทำไว้เมื่อวานนี้ที่ 484 คน / ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่มากนัก โดยมีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 8 คน / ศาสตราจารย์ Nicola Spurrier ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรัฐ SA (คนในภาพ) กล่าวว่า การสุ่มตัวอย่างของผู้ติดเชื้อพบว่า 70% เป็นสายพันธุ์ Omicron / ในขณะที่นาย Steven Marshall นายกรัฐมนตรีรัฐ SA กล่าวว่า การผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มในวันที่ 28 ธันวาคมอาจไม่จำเป็น และขอให้ประชาชนทำงานตามบ้าน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 24 ธ.ค. 2021 วันนี้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 5 คน (กระทรวงรายงาน 1 คน ที่เหลือน่าจะเป็นยอดรายงานของวันพรุ่งนี้) ทั้ง 5 คนเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้เดียวกันที่ Perth Mess Hall ในย่าน Northbridge ในวันที่ 19 ธันวาคม ที่เกี่ยวข้องกับแบ็คแพ็คเกอร์วัยชาวฝรั่งเศสวัย 25 ปี ผู้ซึ่งเดินทางจากนครบริสเบนมาถึงนครเพิร์ทในวันที่ 12 ธันวาคม โดยเชื่อว่าเขาเริ่มมีอาการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d