รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 20 ธ.ค. 2021 / ออสซี่ไม่มีผู้เสียชีวิตวันแรกนับจากเดือนกันยายน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 ธันวาคม 2021 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,501 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 2,494 คน) โดยไม่มีผู้เสียชีวิต (วันนี้ออสเตรเลียทั้งประเทศไม่มีผู้เสียชีวิต) / ในขณะที่ยอดผู้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง / โดยกล่าวโทษไวรัสสายพันธุ์ Omicron เป็นตัวผลักดันให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มียอดรายงานผู้ติดเชื้อสะสมของสายพันธุ์นี้ออกมา (ตัวเลขของรัฐยังรายงานอยู่ที่ 226 คนไม่ขยับเขยื่อน) / รัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาย้ำว่าผู้เดินทางจากรัฐอื่นจะต้องผ่านตรวจสอบการติดเชื้อด้วยวิธี PCR เท่านั้น โดยไม่ยอมรับผลการตรวจ ATK

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 3,990 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและหรือที่พักอาศัย 11 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 3,979 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐวิกตอเรีย 1,300 คน, รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2,494 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 105 คน, รัฐควีนสแลนด์ 58 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 13 คน, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 6 คนและแทสเมเนีย 3 คน

กำลังรักษาตัวอยู่ 31,654 คนเป็นผู้ป่วยหนัก 824 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 96,456 คนและในรัฐวิกตอเรีย 128,386 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก
250,728 คน ในวันนี้รายงาน 254,685 คน (มีความคลาดเคลื่อน 33 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 3,990 คน + 250,728 คนจะได้ 254,718 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,302 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 1,300 คน) โดยไม่มีผู้เสียชีวิต / วันนี้มีการยืนยันผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอีก 13 คนเป็นยอดสะสม 37 คน / การเข้ามาของไวรัส Omicron ก่อให้เกิดความตื่นตัวเข้ารับการตรวจการติดเชื้อในช่วงก่อนถึงคริสต์มาสได้ก่อให้เกิดแรงกดดันในระบบการตรวจสอบ ด้วยการเข้าแถวยาวขึ้นนับตั้งแต่ตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 20 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 12 หรือ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 93.9% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 90.5% (เพิ่มขึ้น 0.1%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 94.9% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.4% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 92.1% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 89.8% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 84.7% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 ธันวาคม 2021 เสนอข่าวรัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิ ด-19 รายใหม่ 59 คน (เป็นผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 58 คน) / สำหรับพื้นที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ Brisbane South, Brisbane North, Gold Coast, Sunshine Coast, Toowoomba และ Townsville

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 20 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,194,053 คน (เพิ่มขึ้น 2,525 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,408 คน (เพิ่มขึ้น 31 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,132,548 คน (เพิ่มขึ้น 4,190 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 40,097 คน (ลดลง 1,696 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 19,729 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 18,162 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 1,328 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 870 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 899 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 246 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 69.27% (เพิ่มขึ้น 0.02%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 60.25% (เพิ่มขึ้น 0.02%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 5,002,308 คน (เพิ่มขึ้น 34,499 โดส)

ประเทศไทยมียอดยืนยันการติดเชื้อไวรัส Omicron สะสมแล้ว 63 ราย ในจำนวนนี้ 62 รายเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ อีก 1 รายเป็นหญิงไทยวัย 49 ปี ติดเชื้อมาจากสามีที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ถือเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายแรก

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 20 ธ.ค. 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่เกินกว่า 100 คนเป็นครั้งแรกนับจากโควิด-19 ระบาด โดยอยู่ที่ 105 คน (ไม่มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ) หลังจากเกิดแหล่งติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนแห่งใหม่อีก 5 แห่งในตัวนครแอดิเลดและ West Beach ที่รวมถึงโรงภาพยนตร์, ร้านอาหารและไนท์คลับ / ในขณะเดียวกันความตื่นกลัวทำให้มีประชากรแห่กันมาขอตรวจการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จนสถานที่รับตรวจปัจจุบันไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเพิ่มทรัพยากรและสถานที่ตรวจการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: