รายงานวัคซีน-โควิดออสซี่-ไทย 10 ธ.ค. 2021 / รัฐ NSW ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดนับจาก 9 ต.ค.

ข่าวออนไลน์ 7 News วันที่ 10 ธันวาคม 2021 เสนอข่าวรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ติดเฃื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 516 คน (กระทรวงรายงาน 512 คน) ถือเป็นยอดติดเชื้อสูงที่สุดนับจากวันที่ 9 ตุลาคม 2021 สองวันหลังจากรัฐน.ซ.ว.ยกเลิกการล็อกดาวน์ โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron

สรุปสถานการณ์ COVID-19 ออสเตรเลียประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2021

ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ทั้งสิ้น 1,748 คน แยกเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตรวจพบขณะกักตัวอยู่ในโรงแรมและหรือที่พักอาศัย 9 คนและผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่น 1,739 คน

ผู้ติดเชื้อภายในท้องถิ่นเกิดขึ้นในรัฐวิกตอเรีย 1,203 คน, รัฐนิวเซาท์เวลส์ 512 คน, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 7 คน, รัฐควีนสแลนด์ 7 คน, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 6 คนและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 4 คน

ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในประเทศสะสมนับจากวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2021 รัฐน.ซ.ว.มีผู้ติดเชื้อสะสม 80,269 คนและในรัฐวิกตอเรีย 115,088 คน

หมายเหตุ เมื่อวานนี้ออสเตรเลียรายงานมีผู้ติดเชื้อสะสมต่อองค์การอนามัยโลก
223,912 คน ในวันนี้รายงาน 225,640 คน (มีความคลาดเคลื่อน 20 คน) ถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อของวันนี้ทั้งสิ้น 1,748 คน + 223,912 คนจะได้ 225,660 คน

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐวิกตอเรียมีผู้ติ ดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 1,206 คน (กระทรวงสาธารณสุขรายงาน 1,203 คน) และไม่มีผู้เสียชีวิต ในขณะมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron รายใหม่ 2 คน ทำให้รัฐ VIC มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์สะสมแล้ว 3 คน สองคนหลังเป็นผู้เดินทางจากนครดูไบมายังนครเมลเบิร์นในวันที่ 30 พฤศจิกายน

รายงานการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19 วันที่ 10 ธ.ค. 2021

(เป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนสิ้นสุด ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2021)
เป้าหมายฉีดให้กับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทั่วออสเตรเลีย 20.6 ล้านคน
เป้าหมายสูงสุด 80%
เป้าหมายที่สอง 70%

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 93.2% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 88.9% (เพิ่มขึ้น 0.2%)

เมื่อแยกตามรัฐและดินแดน
รัฐน.ซ.ว.ฉีดเข็มแรกแล้ว 94.7% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐน.ซ.ว.ฉีดครบสองเข็ม 93.1% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
รัฐวิกตอเรียฉีดเข็มแรกแล้ว 93.5% (เพิ่มขึ้น 0.0%)
รัฐวิกตอเรียฉีดครบสองเข็ม 91.6% (เพิ่มขึ้น 0.1%)
ควีนสแลนด์ฉีดเข็มแรกแล้ว 88.1% (เพิ่มขึ้น 0.2%)
ควีนสแลนด์ฉีดครบสองเข็ม 80.6% (เพิ่มขึ้น 0.4%)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 ธันวาคม 2021 เสนอข่าววันนี้รัฐควีนสแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 6 คน (กระทรวงสาธารณสุขรายงาน 7 คน) โดยทั้งหมดเป็นการติดเชื้อจาก cluster ที่เมืองโกลด์โคลสต์ / การระบาดได้ขยายไปสู่เด็กในครอบครัวทำให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งปิดโรงเรียน Broadbeach State School และโรงเรียน Miami State High School

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 10 ธ.ค. 2021

รายงานจากกรมควบคุมโรค (DDC) กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสมในวันนี้อยู่ที่ 2,160,780 คน (เพิ่มขึ้น 4,193 คน)

มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,112 คน (เพิ่มขึ้น 28 คน) คิดเป็น 0.98%

รักษาหายแล้ว 2,082,951 คน (เพิ่มขึ้น 7,863 คน)

ผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่ 56,717 คน (ลดลง 3,698 คน)

แยกเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล 28,604 คนและรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม 22,862 คน, สถานที่แยกตัวตามบ้านและของชุมชน 3,012 คนและอื่น ๆ ไม่ระบุ 2,239 คน (ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนัก 1,132 ราย ใช้ท่อช่วยหายใจ 314 คน)

มีผู้เข้ารับการฉีดเข็มแรกแล้ว 68.38% (เพิ่มขึ้น 0.21%)
มีผู้เข้ารับการฉีดครบสองเข็ม 58.77% (เพิ่มขึ้น 0.30%)

มีผู้รับการฉีดเข็มสาม 4,053,593 คน (เพิ่มขึ้น 79,957 โดส)

ข่าวออนไลน์สำนักข่าว ABC วันที่ 10 ธันวาคมเสนอข่าววันนี้รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในท้องถิ่นรายใหม่ 7 คนในจำนวนนี้เป็นสายพันธุ์ Omicron 2 ราย ถือเป็นสองรายแรกของรัฐ / ผู้ติดเชื้อ 4 รายมาจากต่างรัฐและ 3 รายเกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นการติดเชื้อจากแหล่งกลุ่มก้อน Norwood สองคน

สาธารณสุขไทยเจ๋งติดอันดับ 5 ของโลกในขณะออสซี่อันดับ 2

มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกิ้นซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถืออันดับหนึ่งของโลกทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงเป็นแหล่งขอมูลทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดเผยดัชนี Global Health Security Index 2021 ซึ่งเป็นการจัดอันดับประเทศที่มีความมั่นคงทางสุขภาพประจำปี 2021 ของโลกจากจำนวน 129 ประเทศ

ผลการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่มั่นคงที่สุดในโลก 10 อันดับแรกได้แก่ 1 สหรัฐอเมริกา (75.9 คะแนน)  2 ออสเตรเลีย (71.1 คะแนน) 3 ฟินแลนด์ (70.9 คะแนน) 4 แคนาดา (69.8 คะแนน) 5 ไทย (68.2 คะแนน) 6 สโลวีเนีย (67.8 คะแนน) 7 สหราชอาณาจักร (67.2 คะแนน) 8 เยอรมนี (65.5 คะแนน) 9 เกาหลีใต้ (65.4 คะแนน) และ 10 สวีเดน (64.9 คะแนน)

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางประเทศเดียวที่ติดอันดับ 20 ประเทศแรกของโลก อันดับของประเทศไทยดีขึ้นจากปี 2019 และ 2020 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 10 ธันวาคม 2021 เสนอข่าวนาย Scott Morrison นายกรัฐมนตรีหวังว่าออสเตรเลียจะเปิดประเทศให้ผู้ถือวีซ่าจากต่างประเทศเข้ามาได้ก่อนวันคริสต์มาส หลังจากประเมินว่าไวรัส Omicron น่าจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง โดยรัฐบาลได้กลับมากำหนดรับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่านักเรียนและวีซ่าอื่น ๆ ในวันที่ 15 ธันวาคมตามเดิม

 

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d