วัคซีนโควิด-19 เข็มสามคาดว่าจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้

นสพ. The Weekend Australian ฉบับ 23-24 ต.ค. 2021 เสนอข่าวรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นเข็มที่สามให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง

24 ต.ค. 2021 หลังจากออสเตรเลียเริ่มฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงไปบ้างแล้วนับจากวันที่ 11 ตุลาคม ในขั้นต่อไปจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง

การฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับกลุ่มผู้เปราะบางเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานกำกับดูแลเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (TGA) และกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคแห่งออสเตรเลียในเรื่องภูมิคุ้มกัน (ATAGI) โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ตั้งแต่จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายนเป็นต้นไป

ศาสตราจารย์ Michael Kidd รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเครือรัฐออสเตรเลีย (คนในภาพด้านล่าง) กล่าวว่าในขั้นต้นจะทำการฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับกลุ่มบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ, ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านและสถานดูแลคนชราและผู้ได้รับการดูแลทางสุขภาพ ก่อนที่จะขยายไปสู่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มทั่วไป

ศ. Kidd กล่าวว่า TGA และ ATAGI ได้แนะนำให้ทำการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสามกับผู้ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม หลังจากการฉีดครั้งสุดท้ายครบ 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้รับวัคซีนยังมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะป้องกันการเจ็บป่วยร้ายแรงหากติดเชื้อ COVID-19

ข่าวออนไลน์ 9 News วันที่ 23 ต.ค. 2021 เสนอข่าววัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์มีแนวโน้มว่าจะเริ่มในเดือนหน้า

เขากล่าวว่า มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่ระบุว่าภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนครบสองเข็มจะลดต่ำเกินไป เมื่อการฉีดวัคซีนผ่านพ้นไปแล้ว 6 เดือน

ศ. Kidd ได้กล่าวถึงโครงการวัคซีนแห่งชาติว่า “ประสบความสำเร็จอย่างไม่มีข้อขัดแย้ง” โดยมีผู้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอายุ 16 ปีขึ้นไป 86.6% เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งแล้ว และ 73.1% เข้ารับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว

เขาได้เรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียยังคงเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป โดยเฉพาะผู้ที่ยังลังเลต่อการฉีดวัคซีน

 

jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com (งดใช้ชั่วคราว)
jingjonews เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: